Till innehåll på sidan

Om biblioteket

KTH Biblioteket består av Huvudbiblioteket samt biblioteken i Kista och Södertälje.

KTH Bibliotekets utvecklingsplan 2018–2023

Utvecklingsplanen anger riktningen för hur biblioteket ska utgöra ett professionellt stöd till utbildning, forskning och samverkan på KTH de närmaste fem åren.

KTH Bibliotekets medieplan

Vår målsättning är att ge tillgång till relevant information till bibliotekets prioriterade målgrupper med så kort leveranstid som möjligt. 

Vårt uppdrag

Verksamheten syftar till att stärka kvalitén i KTH:s utbildning och forskning, samt att sprida KTH:s forskningsresultat. KTH Biblioteket bidrar till ett öppet publiceringslandskap och främjar öppen vetenskap. Vi ger studenter och forskare stöd i att utveckla sina digitala och akademiska färdigheter och genom analyser förser vi KTH med underlag för strategiska beslut. KTH Biblioteket är också en central mötesplats för studier och arena för samarbeten.

Bibliotekets organisation

KTH Biblioteket är organiserat i en stödfunktion samt två grupper: Verksamhetsstöd, Biblioteksservice och lärandestöd och Publiceringens infrastruktur, media och system.

Biblioteksservice och lärandestöd är indelat i fyra mindre grupper: Arena, Samlingar, Support och Undervisning.

Publiceringens infrastruktur, media & system är indelat i fem grupper: Bibliometri, Forskningsdata, Media, System och Vetenskaplig publicering.

 

Bilden visar KTH bibliotekets organisation. Överst är överbibliotekarie, under verksamhetsstöd, därefter grupperna biblioteksservice och lärandestöd samt publiceringens infrastruktur, media och system.
Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-12-14