Till innehåll på sidan

Om biblioteket

KTH Biblioteket består av Huvudbiblioteket samt biblioteken i Kista och Södertälje.

Vårt uppdrag

Verksamheten syftar till att stärka kvalitén i KTH:s utbildning och forskning, samt att sprida KTH:s forskningsresultat. KTH Biblioteket bidrar till ett öppet publiceringslandskap och främjar öppen vetenskap. Vi ger studenter och forskare stöd i att utveckla sina digitala och akademiska färdigheter och genom analyser förser vi KTH med underlag för strategiska beslut. KTH Biblioteket är också en central mötesplats för studier och arena för samarbeten.

Bibliotekets organisation

KTH Bibliotekets utvecklingsplan 2018–2023

Utvecklingsplanen anger riktningen för hur biblioteket ska utgöra ett professionellt stöd till utbildning, forskning och samverkan på KTH de närmaste fem åren.

KTH Biblioteket är organiserat i tre grupper: Verksamhetsstöd, Biblioteksservice och lärandestöd och Publiceringens infrastruktur och media.

I Verksamhetsstöd ingår lokalfrågor, kommunikation, system, verksamhetsutveckling, IT och ekonomi.

Biblioteksservice och lärandestöd är indelat i fyra mindre grupper: Arena, Samlingar, Support och Undervisning.

Publiceringens infrastruktur, media & system är indelat i fem grupper: Bibliometri, Forskningsdata, Media och Vetenskaplig publicering.

KTH Bibliotekets medieplan

Vår målsättning är att ge tillgång till relevant information till bibliotekets prioriterade målgrupper med så kort leveranstid som möjligt. 

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-05-31