Till innehåll på sidan

Fangyuan Chang, Teknisk vårdvetenskap

Socio-technical Transformations in Care Practices

Fangyuan Chang.
Fangyuan Chang. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2021-11-24

I sin avhandling skriver Fangyuan Chang om digitaliseringen av trygghetslarmsystem på svenska vårdhem.

Vad handlar din forskning om?

– Min forskning handlar om att avslöja den komplexa verkligheten i den digitala omvandlingen på vårdhem. Mer specifikt undersöker vi digitaliseringen av trygghetslarmsystem på svenska vårdhem, med fokus på hur systemet så småningom integreras i verksamheten under implementeringen.

Vilka tillämpningar kan detta leda till?

– Vår forskning avslöjar att implementeringen av tekniken är långt ifrån förutsägbar utanför vårdkontexten. Under olika implementeringsfaser har personer från olika grupper distinkta mål, fokuserar på olika aspekter och utvecklar olikartade förhållningssätt när det gäller att integrera systemet i det dagliga arbetet.

– Fynden kan i hög grad bidra till utvecklingen av digitala strategier eller designstrategier för teknik. Chefer som planerar att implementera teknik på vårdhem kan förbättra sin förståelse för de utmaningar som medarbetare i frontlinjen möter när de anpassar tekniken till sin verksamhet. Teknikföretag kan använda feedbacken från medarbetare i frontlinjen som en referens för att bedöma hur deras tekniska produkter kan se till användarnas behov. Dessutom kan beslutsfattare lära sig mer om operationaliseringen av teknik i en vårdkontext.

Vilken påverkan kan denna forskning ha på samhället?

– Vårt samhälle står inför utmaningarna med en åldrande befolkning och de ökade hälsobehov och kostnader som detta medför. Tekniken ses som en lovande lösning medan misslyckade försök i tekniska implementeringsprojekt är vanliga. Resultaten vi funnit kommer att hjälpa oss att få en djupare och kritisk förståelse för dessa misslyckade försök och därmed mildra ovan nämnda utmaningar.

Hur blev du intresserad av detta ämne?

– Med en forskningsbakgrund inom produktdesign, mänskliga faktorn och ergonomi har jag alltid undrat hur teknik och relaterade tjänster implementeras och upplevs i användares livsmiljöer. Nyfikenheten driver mig att påbörja resan inom fältet digital omvandling i hälso- och sjukvård. Jag tycker om att kommunicera med olika intressenter och utvärdera digitaliseringsprocesser och utforska hur beslut bör tas för att förbättra integrationen av teknik i vårdverksamhet.

Text: Sabina Fabrizi

Läs mer: "Socio-technical Transformations in Care Practices", diva2:1609289

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2021-11-24