Datateknik, civilingenjör 300 hp

Civilingenjörsutbildningen inom Datateknik är en av KTH:s populäraste utbildningar och vänder sig till dig som vill vara med och påverka hur vårt alltmer digitala samhälle utvecklas. Efter examen väntar många kreativa arbetsuppgifter inom så gott som alla branscher, från traditionell industri och centrala samhällsfunktioner till nyare företag som utvecklar smarta appar och sociala medier.

Undervisning i visualiseringsstudio på KTH Campus.

Överblick över utbildning

Matematik26%
Programmering5%
Datavetenskap34%
Datorteknik6%
Breddande färdigheter13%
Valbar kurs eller inriktning8%
Projekt/Examensarbete8%
Jämför med annat program

Möjligheter med datateknik

Utvecklingen på det digitala området går snabbt och öppnar många nya möjligheter. Genom analys av stora mängder data (Big Data) kan vi lära oss mycket om exempelvis människor, samhälle och klimatet. Datorsimulering handlar inte längre bara om industriell design och datorspel – även biologiska processer kan simuleras för att ge kunskap om hur kroppen fungerar. Andra heta digitala utvecklingsområden är Internet of Things, datasäkerhet, e-hälsa och sociala medier. Samhällsfunktioner som sjukvård och banker genomgår stora förändringar i och med en ökande digitalisering och andra väntas följa efter. Som civilingenjör kommer du kunna vara en brygga mellan användarnas önskemål och teknikens möjligheter, risker och begränsningar.

Utbildning

Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som gör det möjligt att använda datorer så att de gör nytta. Fokus ligger inledningsvis på att ge dig ett gediget kunnande om algoritmer och programutveckling. Därefter har du möjlighet att fördjupa dig inom det mesta som har med datorers användning att göra, som till exempel AI, datasäkerhet, dataanalys och virtuella verkligheter. Förutom de tekniska färdigheterna är det centralt i utbildningen att utveckla dina empatiska och kommunikativa förmågor. Du studerar en blandning av teknikfokuserade kurser i programmering och matematik tillsammans med ”mjukare” ämnen som teknisk kommunikation, företagsorganisation och ledarskap. Efter årskurs tre har du möjlighet att välja mellan 12 olika masterutbildningar och läsa delar av utbildningen utomlands.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Webbinarium, Elektroteknik, datavetenskap och teknisk matematik

Se webbinariet som Skolan för elektroteknik och datavetenskap höll nu i mars. Webbinariet fokuserar på att besvara på frågor kring skolans utbildningar.

Datateknik för en hållbar värld

Utbildningen lär dig förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling. Störst fokus ligger på målen Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbara städer och samhällen. Du lär dig utveckla smarta digitala lösningar som ersätter äldre teknologier som förbrukar mycket energi. Du lär dig också att skapa hållbara datorbaserade lösningar som kan hjälpa oss att använda mindre resurser och minska vår klimatpåverkan. Datateknik är ett viktigt område för en hållbar utveckling, då det bland annat kan användas för att minska utsläpp från många olika branscher.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät)

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen varvar traditionell salsundervisning med praktiska utvecklingsprojekt, som ofta sker i grupp där du samtidigt utvecklar dina förmågor för professionellt samarbete och kommunikation. All undervisning under de första tre åren sker vid KTH:s huvudcampus vid Valhallavägen.

Lärare berättar: "Vi söker dig som vill skapa en bättre digitaliserad värld"

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av sina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. På civilingenjörsutbildningen i Datateknik har du stora möjligheter att få en av platserna utbildningen har vid flera framstående skolor i många delar av världen. Ett utbyte kan kombineras med att läsa kurser i tyska, franska, spanska, japanska eller kinesiska. Du har även möjlighet att läsa en längre tid vid ett partneruniversitet och få en examen både från KTH och det utländska universitetet. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna

Jobb och framtid

Som civilingenjör i datateknik har du en attraktiv nyckelkompetens. Många branscher genomgår stora omställningar där nya IT-system blir allt viktigare. Det gäller till exempel banker, transporter, hälso- och sjukvård samt underhållning – och utvecklingen väntas nå många andra områden mycket snart. Behovet av kvalificerade experter är stort och utexaminerade studenter från datateknikutbildningen har lätt att hitta intressanta och välbetalda jobb. Du kan exempelvis jobba som IT-chef, utvecklare, dataexpert, forskare, konsult eller som egenföretagare i ett mindre startup-företag.

Även internationellt är dina möjligheter till en spännande och varierad karriär stora. På engelska kallas ämnesområdet datateknik för Computer Science eller Software Engineering. Liksom i Sverige behövs experter inom området i många olika branscher världen över.

  Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Ikon med mobiltelefon och brev. Grafisk illustration.

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.