Datateknik, civilingenjör 300 hp

Vill du driva samhällsförändring? Leda framtidens digitala utveckling, kanske genom spel, virtuella miljöer eller robotar? Datateknikprogrammet ger dig breda internationella karriärmöjligheter. Efter examen väntar kreativa och varierande arbetsuppgifter inom många branscher som exempelvis design av produkter, digitalisering av tjänster eller utveckling inom datasäkerhet.

Överblick över utbildning

Matematik26%
Programmering5%
Datavetenskap34%
Datorteknik6%
Breddande färdigheter13%
Valbar kurs eller inriktning8%
Projekt/Examensarbete8%
Jämför med annat program

Datateknik 300 hp

Datateknikprogrammet har fokus på datavetenskap och mjukvarukonstruktion. Under utbildningen lär du dig problemlösning med både teknik och användare i fokus.

Som student tar du del av KTH:s världsledande forskning inom datalogi som tillsammans med matematik är utbildningens kärna. Du behöver inga förkunskaper i programmering, vi börjar från grunden. Du lär dig hur system designas för att passa olika användare, organisationer och områden. Problemlösning med hjälp av algoritmer och datastrukturer är centralt och går som en röd tråd genom hela utbildningen. Du läser även ämnen som företagsorganisation, kommunikation och hållbar utveckling.

År fyra och fem följer du ett masterprogram och väljer en specialisering som exempelvis teoretiska analyser eller praktiska tillämpningar som simulering, dataanalys eller interaktiva system. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som du kan göra i samarbete med en möjlig arbetsgivare.

Som student har du nära lärarkontakter och arbetar ofta i grupp. Du går på föreläsningar, seminarier och laborationer. Extra stöd som studiegrupper och mattestugor finns.

Efter de inledande åren kan du läsa utomlands, utan förlängd studietid. KTH har utbytesavtal med framstående universitet i hela världen, exempelvis i Australien, Singapore och USA. 

Kurser
Datateknik erbjuder språkmöjligheter
Skillnaden mellan Datateknik och Medieteknik
För dig som vill arbeta inom spelbranschen

Jobb och karriär

Som civilingenjör i datateknik har du en mycket attraktiv nyckelkompetens då det mesta i samhället idag är beroende av datasystem. Exempel på heta digitala utvecklingsområden är artificiell intelligens, sakernas internet (Internet of Things), datasäkerhet, e-hälsa, sociala medier och Big Data.

Du kan jobba internationellt, leda produktutveckling, arbeta som IT-ansvarig på företag eller myndighet. Du kan jobba inom spelbranschen, utveckla datasystem eller jobba med undervisning eller forskning. Kanske starta eget? Utbildningen ger dig en djup och bred kunskap så att du är väl förberedd för framtidens kompetenskrav.

  Vad händer efter utbildningen?

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

"När jag sedan var på Öppet hus blev jag kär i själva skolan. Efter det fanns det ingen återvändo, jag hade bestämt mig."

Emma, KTH-student

Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.