Amanuens i Industriell Dynamik vid Institutionen för Industriell ekonomi och organisation

Publicerad 2018-05-04

Indeks verksamhet genomförs i det skärningsfält där ”naturvetenskap och teknik möter management och ekonomi”. Indeks traditionella kärnämnen är industriell ekonomi och organisation med betoning på management, projektledning, teknikinriktade projekt och industriell arbetsvetenskap breddats och kompletterats med en förstärkning inom områdena arbetsledning, genus och organisation, hållbarhet, industriell marknadsföring, entreprenörskap och innovation och nationalekonomi.  

Verksamheten vid Hållbarhet och Industriell Dynamik (SID) bygger på kunskapsområdet industriell dynamik som är den del av disciplinen industriell ekonomi och organisation som fokuserar på industriell och teknisk förändring. På INDEK undervisar och forskar avdelningen inom industriell dynamik men också inom andra delar av ämnet industriell ekonomi och organisation.

Arbetsuppgifter

Enheten för hållbarhet och industriell dynamik behöver under höstterminen 2018 och Vårterminen 2019 en amanuens för att kurassistent, främst i följande kurser:

  • ME2001 Research Methods in Industrial Engineering and Management
  • ME2067 Industrial Transformation and Technical Changes (ITTEC)
  • ME2002 Research Methods in Industrial Engineering and Management
  • ME2093 Technological and Industrial Change

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat: student- och kursadministration; rättning av inlämningsuppgifter, kontrollskrivningar och tentor samt ledning av seminarier och övningar.

Kvalifikationer
Den sökande ska vara antagen på utbildning på grund- eller avancerad nivå vid Kungliga Tekniska Högskolan och ha tillräckliga ämneskunskaper inom industriell ekonomi och ekonomistyrning. Detta kan exempelvis dokumenteras genom att den sökande med goda betyg minst har klarat kurserna ME 2001; ME 2002, ME 2067.

Anställningsvillkor

Anställningen omfattar upp till 30 % av heltid och är tidsbegränsad till och med 2019-06-30. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Kungliga Tekniska Högskolan strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

För mer information om anställningen vänligen kontakta Cali Nuur,

tfn 08-7906921, cali.nuur@indek.kth.se

Ansökan
Du söker tjänsten genom att maila in din ansökan senast 2018-06-10 till cali.nuur@indek.kth.se Som sökande ansvarar du för att din ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är KTH tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga CV och personligt brev. Kopior på betyg och intyg tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2018-05-04