Till innehåll på sidan

Nytt centrum för edge computing - TECoSA

Stadsvy på kvällen.
Publicerad 2020-03-25

Hej, Martin Törngren som den 26 mars förbereder invigningen av det nya kompetenscentret TECoSA.

Martin Törngren, föreståndare för TECoSA.

Hur är det att inviga ett centrum när alla arbetar hemifrån?

– Intressant! Vi har beslutat att skjuta upp den öppna delen av vår kick-off inklusive festligheter tills vi kan träffas fysiskt. Centrumets första möte kommer att genomföras som ett webbmöte - det är viktigt att få vissa formaliteter på plats så att vi kan börja arbeta. 

Vad kommer centrumet att arbeta med?

– TECoSA är aktivt inom området "Edge-computing” -"kantdatorsystem” – inom cyberfysiska system. Kantdatorsystemet är ett nytt datorlager mellan enheterna/de inbyggda systemen och molnet, alltså i kanten av nätverket.

När antalet uppkopplade enheter och sensorer hela tiden växer genereras stora mängder data. Dessa system kan då avlasta nätverken, ha korta responstider och bättre integritet. Centrumets huvudsakliga forskningsfokus är hur man kan göra Edge computing personsäkra, IT-säkra och förutsägbara.
 
Varför är detta viktigt?

– Nästan alla system idag är på väg att bli uppkopplade, alltmer automatiserade och smarta - därmed också mer komplexa. Det är jätteviktigt att de här framtida systemen är pålitliga. Detta är kanske extra viktigt för CPS, eftersom starka marknadskrafter driver introduktionen av nya lösningar vilket inte säkert leder till rätt grad av pålitlighet.
 
Förresten - hur fungerar det hemifrån för dig? Utmaningar? Fördelar?

– Som akademiker är vi alltid beredda att arbeta i alla miljöer. Men att göra det under så lång tid är en ny upplevelse. Det påminner om hösten 2018 när jag var på UC Berkeley. Vi var tvungna att stanna inomhus under de förödande skogsbränderna (dålig luft, stängt campus) - men det var inte mer än 1,5 vecka.

Fakta om TECoSA

TECoSA står för (Trustworthy Edge Computing Systems and Applications).

TECoSA är ett Vinnova-centrum med 13 industripartners. Dess mål är att tillhandahålla säker och pålitlig teknik för edge computing. Edge computing är som en ny datornivå mellan enheter / inbyggda system och molnet, och ligger "i utkanten av molnet".

Föreståndare är Martin Törngren .

Centrumet ligger under ITM-skolan vid KTH, utgör ett nära samarbete mellan ITM- och EECS-skolorna på KTH, och lanseras den 26 mars 2020.

TECoSAs webbplats