Till innehåll på sidan

Peer review i en era av utvärdering

Peer review in an Era of Evaluation
Publicerad 2022-01-10

Under de senaste decennierna har peer review blivit ett föremål för stort professionellt intresse (Oancea, 2019) och, i allt högre grad, akademisk granskning (Bornmann, 2011; Grimaldo et al., 2018). Ändå finns det många krav på ytterligare forskning (Tennant & Ross-Hellauer, 2020). Denna volym är ett svar på sådana intressen och överklaganden.

Läs mer och köp boken här  (på engleska)

Eva Forsberg

Eva Forsberg

Eva Forsberg​​​​​​​ ​​​​​​​ är professor i pedagogik vid Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar utbildningsstyrning och utvärdering, akademiskt arbete och gränssnittet mellan utbildningspolitik, praktik och forskning. 

Sara Levander

Sara Levander

Sara Levander  är universitetslektor och forskare i pedagogik vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintresse är inriktat mot högre utbildning, akademiskt arbete och karriärvägar inom akademin. Hon har ett särskilt intresse för bedömning och värdering av akademisk kompetens i samband med rekrytering och befordran av universitetslärare.

Wieland Wermke

​ Wieland Wermke

Wieland Wermke  är universitetslektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hans forskningsområde är internationellt jämförande pedagogik med särskild fokus på lärarprofession, speciallärarprofession och skolans organisation.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2022-01-10