Till innehåll på sidan

Vår nya kurs - LT1029 Att handleda VFU-studenter 3,0 hp

Publicerad 2021-10-06

Denna kurs syftar till att utveckla deltagarnas pedagogiska kompetens som handledare för lärarstudenter

Kursinnehåll

En handledare är av central betydelse för lärarstudenters utveckling av lärarskicklighet och träning i att tillämpa sina teoretiska kunskaper.

Kursen vänder sig till högstadie- och gymnasielärare som i sin yrkesutövning tar emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Undervisningsform är distans dagtid och undervisningspråk är svenska.

Kursomgång

Studietakt: 10%

VT 2022-1 Startdatum 2022-01-18

Läs och anmäl dig på LT1029 Att handleda VFU-studenter 3,0 hp

Lärare

Exempel på studenternas upplevelse med VFU

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2021-10-06