Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Social hållbarhet

Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Vissa av dessa kan kvantifieras och andra är mer kvalitativa. Båda delar samspelar för att tillsammans spänna över den sociala dimensionen av hållbarhet. Vad det innebär i praktiken varierar dock beroende på vilken kontext man befinner sig i. Två exempel på välanvända och konkreta förslag på vad social hållbarhet innebär är de kategorier som ingår i FN:s Milleniemål eller Human Development Index.

Individen i fokus

En individ har behov, fysiska som psykologiska, och egna mål/drömmar. Att tillgodose planetens och alla människors möjlighet till att uppfylla dessa på en global nivå är vad social hållbarhet handlar om. I den processen blir begrepp som rättvisa, makt, rättigheter och tillit centrala för att visa vägen till mänskliga konstellationer som möjliggör att vi kan uppnå vår fulla potential.

Indikatorsystem

Olika försök har gjorts att definiera och kvantifiera social hållbarhet. Indikatorsystem har utvecklats för att mäta bland annat välstånd och utveckling, som kan approximera social hållbarhet. En nackdel med att använda mål och indikatorer för att definiera hållbarhet är dock att de endast berättar om de aspekter som inkluderats och som kan kvantifieras. Vad som exkluderats nämns sällan och blir därmed osynliggjort. Här nedan presenteras ett urval av indikatorsystem.

Globala mål för hållbar utveckling

Världen har 2015 antagit globala mål för hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030 (eng. Sustainable Development Goals, SDG:s). De är 17 stycken till antalet, med hela 169 delmål. Läs om Globala mål för hållbar utveckling

Human Development Index

Human Development Index (HDI) inkluderar och väger samman tre dimensioner: förväntad livslängd, förväntad utbildningslängd och välfärd i form av köpkraft och bruttonationalinkomst.
Läs mer om HDI på Wikipedia  och om HDI och liknande index på UNDPs webbplats .

Happy Planet Index

HPI är ett socio-ekologiskt index som bygger på statistik om förväntad livslängd, upplevt välmående och ekologiskt fotavtryck.
Läs mer på Happy Planet Index hemsida