Till innehåll på sidan

Årets Alumn 2021 vill göra hela kemiindustrin miljövänlig

Porträttbild Karim Engelmark Cassimjee
"När man får enzymer att jobba i fabriksmiljö öppnar sig en hel värld av nya produkter – med tanke på alla de material som finns i naturen är vi inte längre låsta till några få kemiska produktmaterial. En av mina visioner är att kunna ersätta miljöbelastande delar av betongproduktionen, som är en stor koldioxidbov, med naturliga material", säger företagsledare Karim Engelmark Cassimjee, Årets Alumn 2021.
Publicerad 2021-05-19

Som KTH-student upptäckte han att miljövänlig kemikalieproduktion inte var tillgänglig för storindustrin. I dag leder han företaget EnginZyme, som utvecklar miljövänlig kemiteknik för massproduktion.
– Målet är att revolutionera det kemitekniska området, säger Karim Engelmark Cassimjee. Han utnämns till Årets Alumn 2021.

Karim Engelmark Cassimjee är innovatör och medgrundare till kemiföretaget EnginZyme, ett bolag som baseras på en idé han kom på redan som doktorand på KTH.
I företagets laboratorier utvecklas nu en teknik som forskarna hoppas kommer att bidra till en betydligt grönare framtida industriproduktion.

Karim Engelmark Cassimjee
EnginZymes grundteknik, baserad på Karim Engelmark Cassimjees KTH-innovation, patenterades samma år som företaget grundades, 2014. I dag arbetar nära 40 medarbetare i bolaget, i Stockholm, England och Spanien. ”Men jag känner inte att jag har lyckats som entreprenör förrän vi har transformerat hela kemiindustrin”, säger han.

Vad fick dig att komma på grundidén till EnginZyme?
– I mina studier på KTH såg jag att de miljövänliga enzym som vi kunde utveckla för att framställa olika kemikalier på ett hållbart sätt inte kunde användas inom industrin. Processerna ansågs alltför dyra, och var inte anpassade till storskalig fabriksproduktion.

Vid kemikalietillverkning används vanligtvis fossila startmaterial, som sedan omvandlas till produkter med hjälp av katalysatorer, som i sin tur ofta är tungmetaller och kräver höga temperaturer.
De aktuella processerna har stor negativ påverkan på miljön, dels genom hög energiåtgång och dels genom farligt avfall.

– Naturliga enzymer finns i allt levande – i våra kroppar, i träd, i bakterier och så vidare. De naturliga enzymerna möjliggör en fantastiskt avancerad kemi som varken kräver högt tryck, hög värme eller miljöbelastande tillsatser, berättar Karim Engelmark Cassimjee.

Enzymer ska uppfylla industrins behov

Industrihanteringen av dessa naturliga enzymer är i dagsläget svår och kostsam, och används följaktligen inte i stor skala.

– Vi omformulerar både enzymerna och processerna så att de anpassas till industrins behov. Enzymerna kan nu användas på ett minst lika effektivt sätt som de katalysatorer som industrin är van vid, vilket även möjliggör användning av biobaserade startmaterial. På så vis kan dagens fossilbaserade tillverkningsprocesser fasas ut.  

– Den omställning som krävs med dagens teknik skulle medföra en enormt stor investering, och min tes är att man inte kan få industrin att betala mer för grönare alternativ. För att få producenter att välja den miljövänliga vägen måste vi istället vi få ner kostnaderna. Och vi måste bevisa att vår teknik fungerar.

Karim Engelmark Cassimjee vid skrivtavla

Under 2022 hoppas EnginZyme kunna lansera sin första tillverkningsprocess i industriell skala.
– Vi börjar i ett hörn och jobbar oss utåt mot slutmålet – att skapa miljövänliga kemikalier till hållbar produktion av exempelvis plastprodukter, helt utan fossila ämnen.

Tiden från laboratorium till fabrik beräknar Karim Engelmark Cassimjee till cirka tre år.

Hur ser dina visioner ut för framtiden?
– När man får enzymer att jobba i fabriksmiljö öppnar sig en hel värld av nya produkter – med tanke på alla de material som finns i naturen är vi inte längre låsta till några få kemiska produktmaterial. En av mina visioner är att kunna ersätta miljöbelastande delar av betongproduktionen, som är en stor koldioxidbov, med naturliga material. Byggindustrin kan bli betydligt mer hållbar.

Även inom medicin- och elektronikproduktion ser han stora möjligheter.
– Förhoppningen är att många länder i världen kan minska sin import av kemikalier och istället förse lokala fabriker med biobaserade ämnen som finns att tillgå i den egna regionen.

Karim Engelmark Cassimjee framhåller vikten av att som ingenjör känna yrkesstolthet.
– Som ingenjörer är vi fostrade att bygga saker. Vi har ett ansvar som byggare, ett ansvar att göra världen bättre. Inte bara ta arbetsorder, utan se till att utvecklas och skapa nya konstruktiva lösningar.

– Till framtidens ingenjör vill jag säga att det är en styrka att kunna sätta ihop saker. Det är en gåva att förvalta. Och när man kan grunderna är det viktigt att bygga vidare på nya sätt.

Katarina Ahlfort
Foto: Fredrik Persson

Karims råd till ingenjörer som vill lyckas förverkliga sin företagsidé

  • Främst handlar det om att kunna samarbeta. Visst behövs en bra affärsplan, men ett bra team är helt avgörande. Det handlar om att inspireras och lära sig av varandra. Vi fick stor hjälp av KTH Innovation  när vi startade företaget, och ett tips är att inte vara rädd för att ta steget till kommersialisering tidigt. Och så är det helt ok att göra fel i början. Då ändrar man bara, och lär av misstagen.
  • Kan du ge exempel?
    De gånger vi har fått backa gäller framförallt en del satsningar på idéer jag själv tyckt varit briljanta, men som ingen har efterfrågat. Som forskare kan man bli väldigt stolt över sina nya små smarta knep, men det är inte säkert att det är någon som vill ha dem… Då är det viktigt att kunna tänka om.
  • Inledningsvis höll EnginZymes forskargrupp till i KTH:s företagsinkubator Greenhouse Labs  lokaler, för att sedan flytta vidare till lab vid KI.
  • Karim Engelmark Cassimjee nås via sin sida på LinkedIn
  • I Forbes artikel "The future of manufacturing is built by biology"  beskrivs EnginZymes framtidsplaner.
  • Har du också studerat på KTH? Då kan du registrera dig i alumnnätverket  för att ta del av nyheter och erbjudanden från KTH som är relevanta för dig som alumn.

Motivering till Årets Alumn 2021

Karim Engelmark Cassimjee tilldelas utmärkelsen Årets Alumn 2021. Som visionär, innovatör, medgrundare och företagsledare är Karim ett gott exempel på hur nyttiggörande av forskning kan se ut. Under sin tid som doktorand vid KTH byggde Karim grunden för det som senare kom att bli bolaget EnginZyme med målet att revolutionera det kemitekniska området. Genom att lära av och bygga på naturens mångfald visar Karim vägen mot ett mer hållbart produktionssätt och skapar möjligheter att minska industrins miljöpåverkan. Genom att dela med sig av sina erfarenheter till studenter, tidigare KTH-kollegor och sitt stora internationella nätverk är han en inspiration som visar vad unga forskare med driv kan åstadkomma.
 

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-05-19