Till innehåll på sidan

Här är Stockholmsluften som skitigast

 Trafikerad gata i regntungt och grått Stockholm
Att visualisera luftföroreningar är betydelsefullt så att människor förstår allvaret med dessa. Foto: Mike Kienle
Publicerad 2022-04-20

Städer dras med luftföroreningar, och Stockholm är inget undantag. Forskare vid KTH jobbar med att utveckla teknik som visar var i staden luften är som sämst att andas in så till exempel cykelpendlare och gångtrafikanter kan välja en alternativ rutt till eller från jobbet.

Det är främst två saker som orsakar luftföroreningar i städer. Dels partiklar med en diameter upp till 10 mikrometer, kallade PM10, dels kvävedioxider. Båda två kommer delvis från fordonstrafik i staden och enligt Naturvårdsverket orsakar luftföroreningar cirka 7 600 förtida dödsfall per år i Sverige.

För att människor ska kunna undvika alltför dålig luft har forskare från KTH och personal från Miljöförvaltningen i Stockholm dragit igång projektet CitizAir. I det ska data från olika mätstationer runt om i staden förvandlas till begriplig information genom att visualiseras.

– Tanken är att vi ska koppla ihop stora bildskärmar ute på stan med appar i människors mobiler, detta via augmented reality-teknik för interaktion. Genom mobilen ska det gå att styra skärmarna. Informationen justeras efter användarens perspektiv, både på den stora och den lilla skärmen, säger Mario Romero, universitetslektor vid KTH.

Illustration som visar hur det kan komma att se ut med skärmar på stan
Skärmar på stan och en app i din mobil ska visa var luften är renast respektive skitigast.

Så människor förstår allvaret

Han är en av de involverade KTH-forskarna och berättar vidare att det finns en del frågor runt visualiseringen som kommer ingå i projektet och som behöver utforskas.

Att visualisera luftföroreningar är betydelsefullt så att människor förstår allvaret med dessa, och därefter kan ta välinformerade beslut, menar Mario Romero.

– Visualiseringar är som ett språk. Och likt vilket annat språk som helst så är det viktigt att ta hänsyn till de människor som talar det. Vilka är de? Vad har de för värderingar och vad bekymrar dem? Vad vill de upptäcka och förstå, och vad kan de redan? Detta är några av de frågeställningar som vi forskare ska studera i detta forskningsprojekt.

Ska ge ett delat beslutsutrymme

För att detta ska vara möjligt menar Mario Romero att människor aktivt måste medverka i projektet, detta genom nämnda skärmar och mobilappar. CitizAir i sig själv föreslår ingen lösning på de luftföroreningar Stockholm har. Målet är att projektet ska vara en plattform för innevånarna i staden att inleda engagerande diskussioner som leder fram till ett delat beslutsutrymme. 

– CitizAir är ett verktyg som visualiserar konsekvenserna av beslutsfattandet. På alla nivåer. Från vilken väg du ska cykla hem idag till bestämmelser som reglerar dubbdäck och trängselskatter.

CitizAir är ett forskningsprojekt där KTH samarbetar med SLB-analys och Vetenskap & Allmänhet. Förutom skärmar på stan och mobilappar kommer kommunikation även att ske via webbplats och sociala medier.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Mario Romero  på marior@kth.se.

Kan inspirera till liknande projekt i andra städer

Enligt Mario Romero är Vetenskap & Allmänhet (V&A) en viktig samarbetspartner i CitizAir. Här ger Maria Hagardt, projektledare för CitizAir på V&A, sin syn på projektet.

– I projektet ansvarar vi för kommunikation om projektet samt för planering och aktiviteter för hur vi ska involvera och engagera Stockholmarna i utvecklingen av det nya interaktiva verktyget. För oss är själva dialogen, samverkan och utbytet mellan olika grupper i samhället viktigt. Tanken med CitizAir är att utgå från invånarnas intressen och behov, involvera dem samt att ge dem verktyg för att påverka utformningen av sin närmiljö. Målet är att ta fram ett interaktivt verktyg som gör skillnad och är till nytta för invånarna. För att kunna göra detta måste vi lyssna till och samskapa med många olika grupper i Storstockholm tillsammans med forskarna på SLB-analys och KTH. I det långa loppet skulle CitizAir kunna inspirera till liknande projekt i andra städer både i Sverige och utomlands.

Tema Staden

Hur ser framtidens hållbara stad ut? Vilken del har forskare och studenter vid KTH i stadens utveckling? Den här artikelserien ger exempel på hur forskning och utbildning från Sveriges största tekniska universitet kommer till nytta i Stockholm och i världen.