Till innehåll på sidan

”Havet är nyckeln till en hållbar framtid”

– Centrum för hållbar sjömat får 48 miljoner

Bild på två fiskare som fiskar braxen.
Braxen är en både god och klimatsmart fisk som tyvärr oftast slängs tillbaka i sjön om de fångas. Foto: Roger Turesson / DN / TT
Publicerad 2020-11-19

Av de 240 000 ton fisk som fiskas upp i Sverige årligen går endast 40 procent till matkonsumtion. Samtidigt importerar Sverige tre fjärdedelar av den mat från sjö och hav som vi äter. Den här obalansen ska det nya forskningscentrumet Blue Food, som koordineras av KTH, råda bot på.

Porträttbild på Fredrik Gröndahl.
Fredrik Gröndahl, universitetslektor i vatten- och miljöteknik på KTH och koordinator för den nya centrumbildningen Blue Food – Centre for the seafood of the future. Foto: Bengt Alm

– Det här är en enorm satsning där vi får 48 miljoner kronor från Formas de första fyra åren . Sedan om centrumet går bra får har vi möjlighet att få ytterligare 48 miljoner kronor till nästa fyraårsperiod, säger Fredrik Gröndahl, universitetslektor i vatten- och miljöteknik på KTH och koordinator för den nya centrumbildningen Blue Food – Centre for the seafood of the future.

Sverige ska bli världsledande inom hållbar sjömat

Målet med den här centrumbildningen – där KTH samverkar med Göteborgs universitet, Chalmers, SLU, Uppsala universitet, Rise, IVL och Innovatum och ett sjuttiotal företag och organisationer – är att Sverige ska bli världsledande inom hållbar produktion av mat från sjö och hav. Men det handlar inte om att bli världsledande volymmässigt, konstaterar Fredrik Gröndahl.

– Sverige ska bli världsledande på hållbarhet i det här sammanhanget. Vi ska kunna garantera att den sjömat vi producerar i Sverige är väldigt hållbar när det gäller produktionen och den industriella processen till färdig produkt. Det handlar om att se till att produktionen och processkedjan inte belastar klimatet eller bidrar till övergödningen, och kanske till och med hjälper haven att må lite bättre, säger han.

Utnyttja maten från fisket mer effektivt

Satsningen handlar framför allt om två saker. För det första ska den mat som kommer från fiskenäringen utnyttjas mer effektivt. Cirka 240 000 ton fisk tas upp av fiskare i Sverige varje år. Men endast omkring 40 procent går till matkonsumtion. Resten går bland annat till foder på minkfarmar och till framställning av biogas, enligt Fredrik Gröndahl.

– Det är väldigt dåligt utnyttjande av en sådan värdefull resurs. Vi ska se till att vi tar bättre vara på de här näringsrika sidoströmmarna från fisket så att de kommer till bättre användning.

Han konstaterar att det också finns en del underutnyttjade arter, som braxen och andra fiskar, som vi inte använder och inte äter – men som går alldeles utmärkt att äta.

– Därför kommer vi att jobba tillsammans med kockar för att ta fram nya häftiga recept så att vi får fram nya matprodukter, säger Fredrik Gröndahl.

Odling av alger, musslor och fisk

Den andra delen i satsningen handlar om att odla sjömat.

– Det är något som kommer väldigt mycket nu. Jag jobbar ju själv med odling av alger, som är en väldigt viktig del i det här projektet. Vi kommer att jobba mycket med att odla alger och musslor, säger Fredrik Gröndahl.

Dessutom kommer man att satsa på mer hållbar fiskodling. Men till skillnad från exempelvis hur det är i Norge kommer fisken att odlas på land.

– Att odla fisk i kassar i havet som man gör i Norge, det kan vi inte göra i Sverige. Det blir för mycket utsläpp. Så de satsningar vi gör kommer att vara landbaserade. Och där kommer det in mycket teknik också, i form av ledningssystem och digitaliseringssystem för att mäta vattenkvalitet och andra saker, säger Fredrik Gröndahl.

Den här satsningen handlar också om att Sverige ska bli mer självförsörjande när det gäller mat från sjö och hav – och därmed mindre sårbara. Projektet Blue Food är också ett bra exempel på samverkan inom den marina sektorn i Sverige och visar på hur en hel bransch som länge varit lite i skymundan i livsmedelssverige nu mobiliserar.

– Havet är nyckeln till en hållbar framtid, säger Fredrik Gröndahl.

Håkan Soold

Fakta Blue Food – Centre for the seafood of the future

Onsdag 18 november blev det klart att centrumbildningen Blue Food – Centre for the seafood of the future får finansiering med 48 miljoner kronor i forskningsrådet Formas utlysning ”Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet”, med option på att efter de första fyra åren få finansiering med ytterligare 48 miljoner kronor på fyra år.

KTH är koordinator för centrumbildningen där följande samarbetspartner ingår: Göteborgs universitet, Chalmers, SLU, Uppsala universitet, RISE, Innovatum, IVL, Orkla, Region Västra Götaland, Region Stockholm. Universiteten bidrar med forskare, doktorander och post-docs. Region Västra Götaland och Region Stockholm bidrar tillsammans med 7 miljoner kronor för den motfinansiering som krävs i Formas utlysning. Med i satsningen finns dessutom cirka 70 företag inom mat från sjö och hav, dagligvaruhandel samt hotell och restaurang.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-11-19