Till innehåll på sidan

Jagar hepatit- och influensavirus i avloppsvattnet

Testutrustning som ingår i forskares arbete att hitta virus i avloppsvatten.
En ökad spridning av hepatit bland barn världen över ligger till grund för forskarnas jakt efter hepatitvirus. Foto: Mariel Perez Zabaleta

NYHET

Publicerad 2022-10-06

Under 2020 och covid19-pandemin utvecklade forskare vid KTH en metod för att upptäcka förekomsten av coronavirus i avloppsvatten. På så sätt kunde samhället förvarnas om och när en ny sjukdomsvåg var på väg. Nu har forskarna utvidgad virusjakten att också innefatta bland annat hepatit, säsongsinfluensa och apkoppor.

– Vår forskargrupp har utvecklat en ny metod för att påvisa förekomsten av adenovirus F41, ett virus som pekas ut som den primära orsaken till det nya utbrottet av hepatit hos barn. Vår metod är specialiserad på att mäta mängden mänskligt adenovirus och vi har precis presenterat vår metod för EU-kommissionen och Folkhälsomyndigheten, säger Zeynep Cetecioglu Gurol, universitetslektor på KTH.

porträttfoto Zeynep Cetecioglu Gurol
Zeynep Cetecioglu Gurol, universitetslektor på KTH.

Ökat antal utbrott

Forskningsarbetet har utförts vid Albanova universitetscentrum och kollegan Mariel Perez Zabaleta, postdoktor på avdelningen Industriell bioteknologi vid KTH, berättar att det finns goda anledningar att hålla kolla på spridningen av olika virus i samhället. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat om ett ökande antal utbrott av hepatit bland barn under 16 år i världen under 2022. De exakta siffrorna är 1 010 fall varav 22 döda i sammanlagt 35 länder.

– Dessa fall har ingen koppling till resor, och de flesta barn testade positivt för adenovirus F41 som den dominerande, nya hepatitvarianten. Fem procent av 1 010 barn har behövt genomgå en levertransplantation, säger Mariel Perez Zabaleta.

Hon berättar vidare att det finns studier från 2022 som pekar på en koppling mellan Adenovirus F41 (HAdV F41) och covid19 (SARS-CoV-2), att människor med båda virusen kan få kraftfullare inflammationer i till exempel levern. Det gäller inte minst barn.

– Att spåra hur detta hepatitvirus sprider sig i befolkningen, och specifikt hålla koll på Adenovirus F41 i områden med skolor, kan hjälpa myndigheter och sjukvård att agera om de ser hög smittspridning bland unga. En tydlig bild av pågående smittspridning skulle också kunna vara till hjälp för att utreda orsaken till hepatitutbrottet, säger Mariel Perez Zabaleta.

porträttfoto Mariel Perez Zabaleta
Mariel Perez Zabaleta, forskare vid KTH.

Inte bara virus spåras

Det är inte bara virus som orsakar covid19 och hepatit som forskarna nu kan upptäcka i avloppsvatten. I jakten på apkoppor har prover analyserats från vattenreningsverk i Stockholm och Malmö sedan i slutet av juni 2022. Då antalet fall hittills i Sverige varit lågt, färre än fem fall per vecka enligt Folkhälsomyndighetens statistik, så har resultatet dock varit negativt i avloppsvattnet.

– Vi står också redo att bevaka utvecklingen av säsongsinfluensor som Influensa A, och vi kan övervaka sjukdomar som Influensa B, Calicivirus (Norovirus och Sapovirus) och respiratoriskt syncytialvirus (även kallad RS-virus). Vi arbetar just nu med att utveckla en metod för att kunna upptäcka förekomsten av antibiotikaresistens via avloppsprover, säger Mariel Perez Zabaleta.

Mer specifikt har forskningsarbetet utförts vid KTH-noden på Swedish Environmental Epidemiology Center (SEEC) vid Albanova universitetscentrum.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Zeynep Cetecioglu Gurol på 08 - 790 82 51 / zeynepcg@kth.se eller Mariel Perez Zabaleta på mnpz@kth.se.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-10-06