Till innehåll på sidan

KTH:s hedersdoktorer 2024 utsedda

person med vita handskar håller två blå diplomrullar
Foto: Håkan Lindgren
Publicerad 2024-03-27

Nu har årets hedersdoktorer utsetts: Lena Nordlund, Laura Cozzi och Jens Nielsen. KTH hedrar individer som gjort betydelsefulla insatser för samhället.

I år går utmärkelsen till en världsledande forskare inom system- och syntetisk biologi, en vetenskapsjournalist, samt till en ledare inom det globala energi- och klimatområdet.

Laura Cozzi
Som direktör för hållbarhet och teknik vid Internationella energirådet (IEA) har Laura Cozzi spelat en avgörande roll i utformningen av den globala energi- och klimatpolitiken. Laura Cozzis ledarskap vid IEA, särskilt som chef för energimodellering och ledare för World Energy Outlook (WEO), har varit avgörande för analysen av energisystem över hela världen. Hennes expertis och vision har lett till att WEO har blivit ett riktmärke för energi- och klimatanalyser, som används av tusentals människor varje år inom olika sektorer. Cozzi har varit avgörande för att integrera KTH:s forskning och expertis i IEA:s World Energy Outlook och hon har också besökt KTH nästan varje år sedan 2014, vilket har varit en källa till inspiration och lärande.

Lena Nordlund
Lena Nordlund har under många år beskrivit forskare och forskning med saklighet och engagemang i Vetenskapsradion. Hennes bevakningsområde är brett och omfattar bland annat hälsa, miljöforskning och grundläggande biovetenskaper. Hon når lyssnargrupper som annars inte självklart skulle välja att fördjupa sig i vetenskap. Dels genom att berätta om människor och deras öden bakom vetenskapen dels genom att få in vetenskap också när hon gör program om mänskliga öden. Hon har en unik förmåga att visa glädjen i forskningen. 

Jens Nielsen
Jens Nielsen, VD för BioInnovation Institute i Köpenhamn, är en världsledande forskare inom system- och syntetisk biologi. Han är utbildad kemiingenjör från Danmarks Tekniske Universitet och har med sina innovativa idéer bidragit till en stark utveckling av hela forskningsfältet. Han har bland annat skapa matematiska modeller av biologiska system som kan möjliggöra snabbare och billigare utveckling av nya cellfabriker, för hållbar produktion av produkter som livsmedel, bränslen och kemikalier. Det kan också förbättra upptäckten av läkemedel och identifieringen av biomarkörer som möjliggör precisionsmedicinering. Jens Nielsen har under de senaste 15 åren haft ett nära samarbete med flera olika forskare vid KTH, vilket resulterat i mer än 60 gemensamma publikationer.

Therese Elmgren ( telmgren@kth.se )
 

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-03-27