Till innehåll på sidan

Mänsklig medkänsla blir en konkurrensfördel gentemot robotkollegor

Claudia Olsson, expert inom digitalt ledarskap

Claudia Olsson outside in the city with a mirror image on house facade
– Mitt viktigaste råd till entreprenörer är att fokusera på hur tekniken kan hjälpa till i globala utmaningar, exempelvis inom säkerhet, klimat och hälsa. Där vi ser de största behoven hittar vi även de största möjligheterna för framtidens företag. Claudia Olsson är vd och grundare av Stellar Capacity, ett utbildningsbolag inom digitalt ledarskap.
Publicerad 2022-10-03

– Tekniksprång har alltid skrämt människan, eftersom det kan vara svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna. Men ju mer vi lär oss om artificiell intelligens, desto bättre kan vi förbereda oss för framtiden och förhindra att tekniken ska kunna användas mot oss, säger KTH-alumn Claudia Olsson, expert inom digitalt ledarskap.

På framtidens arbetsplatser, där människor och robotar allt oftare kompletterar varandra, ser Claudia Olsson att flera av dagens yrkesroller kommer att behöva omformas.
– Självkörande bilar och truckar förändrar exempelvis chaufförsyrket. Artificiell intelligens som både kan rita hus och designa grafiska profiler stöper om designerns roll. Och automatisk redovisning kan minska behovet av redovisningsekonomer framöver, säger hon.

Även ingenjörsrollen kan enligt Claudia Olsson komma att förändras, eftersom uppgifter som exempelvis dataprogrammering helt eller delvis kan ersättas av en framtida automatiserad kodning, och utföras av robotar.
– Många tror att robotar enbart kan ersätta personal med enkla repetitiva arbetsuppgifter, men på arbetsmarknaden finns stort behov av att automatisera den yrkeskompetens som är dyrast eller svårast att få tillgång till.

Claudia Olsson in front of a concrete wall, a bicycle and lamp post
Claudia Olsson är grundare av Stellar Capacity som arbetar med bolag för att hjälpa dem utveckla ett mer digitalt ledarskap och medarbetarskap. I verksamheten ingår kurser som förbereder företag och myndigheter för en digital framtid där tekniska färdigheter, analytisk förmåga och även digital kultur, förändringsledning och mindset lärs ut. Hon är även grundare av Swedish for Professionals, som på innovativa sätt lär ut svenska, engelska och interkulturell förståelse på arbetsplatser.

Finns det några mänskliga egenskaper som behövs på arbetsmarknaden och som fortsatt inte kan ersättas av AI?
– Ja, robotar kan inte ersätta människan i yrken med uppgifter som kräver en mänsklig omsorg och medvetenhet. Den mänskliga kontakten behövs fortsatt inom exempelvis vård och omsorg.
– Vi ser dessutom på de flesta arbetsplatser att kulturen, ledarskapet och samspelet mellan människor är avgörande för hur väl vi lyckas möta snabb förändring i en digital värld. Människans lärande, medkänsla och kreativitet blir därför allt viktigare att utveckla.

Tekniken som demokratiserande kraft

Ytterligare en egenskap hon benämner som ”unikt mänsklig”, och som därmed utgör en konkurrensfördel gentemot robotar, är förmågan att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt – frågor som verkligen är till nytta och värde för människan.

Claudia Olsson ser det som viktigt att samhällen arbetar långsiktigt för ”det som är etiskt och empatiskt rätt” i AI-sammanhang.
– Tekniken kan vara en demokratiserande kraft om vi tar vara på dess fulla potential och samtidigt måste vi säkerställa att vi utvecklar tekniken utifrån tydliga etiska principer.
 
Vad säger du till personer som ser AI:s växande roll i samhället som hotfull?
– Jag har full förståelse för det, eftersom konsekvenserna av AI kan bli negativa om vi inte tar fullt ansvar. Vi behöver se risker men även ställa in oss på att ta vara på möjligheterna. Men vi får inte bli för pessimistiska. Generellt ser jag en tendens att måla upp skräckscenarier kring både AI och digitaliseringen i stort, och jag tror inte någon gynnas av att vara rädd för utvecklingen. Vi bör istället lägga tid på att lära oss mer om utvecklingen, för att kunna fatta bättre långsiktiga beslut, både för individen och för samhället.

"Vi ska vara pålästa och förberedda"

Hon poängterar värdet i att skapa mer dialog och gemensamma regleringar av AI-system länder emellan.
– Vi behöver mer internationella samarbeten kring hur exempelvis våra personliga data ska få hanteras.

Claudia Olsson tror det i närtid kommer att uppstå många nya frågor kring vad som är tillåtet och inte i hanteringen av datainsamling, inte minst gällande aspekter som övervakning och integritet.
– Vi gör viktiga val i olika teknikskiften, och vi ska vara pålästa och förberedda. Även om man exempelvis känner sig trygg med att dela med sig av personliga data idag, vet man inte hur ens data kan komma att användas långsiktigt. Därför tycker jag det behövs mer eftertanke och kunskap kring datasäkerhet generellt. Lärandet blir en framgångsfaktor för vårt framtida samhälle.

Text: Katarina Ahlfort
Foto: Mikael Sjöberg

Fakta Claudia Olsson

Aktuell som: KTH-alumn, vd för Stellar Capacity, samt styrelseordförande i Swedish for Professionals och styrelseledamot i Svenskar i Världen.
Företagsverksamhet: Efter att ha pluggat till civilingenjör på KTH och till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm grundade hon Stellar Capacity (länk) 2014, ett utbildningsbolag inom digitalt ledarskap. Samma år var hon med och grundade Swedish for Professionals (länk), ett utbildningsbolag inom språkundervisning och interkulturell kompetens
Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga Tekniska högskolan samt civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm 2014. Studerade vid INSA Lyon i Frankrike och vid Karlsruhe Universitet i Tyskland. 2010 deltog hon i Singularity University Graduate Studies Program på NASA Ames och 2017 i Bucerius Summer School on Global Governance. Hon har även deltagit i World Economic Forums ledarskapsprogram med Saïd Business School under 2019 och har vidareutbildat sig inom ledarskap vid Harvard Kennedy Executive School under 2021. Läser just nu en Executive MBA på Wharton i Philadelphia.
Utnämningar: År 2017 utsågs Claudia Olsson till “Young Global Leader” av World Economic Forum. År 2018 utsågs hon till en av Europas främsta unga ledare under 40 år av Friends of Europé, och utsågs 2018 och 2019 till en av Näringslivets mäktigaste kvinnor av Veckans Affärer. 2020 blev hon medlem i Trilaterala Kommissionen, där hon även varit utnämnd till David Rockefeller Fellow.
Övrigt: Sommarpratade i P1 2021, författare till Digitaliseringskommissionens Scenario för Sverige 2030, samt medförfattare till visionen för Industri 2030 för Europeiska Kommissionen.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-10-03