Till innehåll på sidan

Ny ordförande värnar en fri akademi

Porträtt på Johan Sterte.
Johan Sterte är ordförande för KTH:s universitetsstyrelse sedan första maj.
Publicerad 2023-05-02

Johan Sterte är KTH:s nye styrelseordförande sedan 1 maj. Han arbetar för närvarande som landshövding i Västmanland och har en lång och omfattande bakgrund inom sektorn.

– Jag fick ett erbjudande som var omöjligt att säga nej till. Jag är väldigt glad och hedrad. Det passar bra med min bakgrund.

Johan Sterte är civilingenjör i kemiteknik i botten och har under sin karriär varit rektor för tre olika universitet; Växjö, Luleå Tekniska och Karlstad. Han var också i hög grad ansvarig för att Linneuniversitetet kom till. Han är dessutom en rutinerad styrelseledamot. Han har suttit i fyra olika styrelser inom högskolesfären och i fyra olika roller – som rektor, prorektor, lärarrepresentant och extern ledamot.

Vad kommer du att bidra med till KTH?

– Jag vill läsa på och sätta mig in i KTH:s organisation och verksamhet lite mer först. Men min uppgift blir ju främst att stötta och kanske komplettera rektor och vara en diskussionspartner när det gäller KTH:s utveckling. Jag har också ett stort kontaktnät inte minst inom teknikområdet som kan komma väl till användning.

Vad ser du som en viktig fråga för sektorn som helhet?

– Att vi måste slåss för den akademiska friheten som just nu är ganska utsatt både nationellt och internationellt. Bra forskning är inte möjlig utan spelrum för fria tankar, rörlighet och nyfikenhet. Jag citerar gärna Linné och hans syn på världens akademier som ”de lärdes republik”.

Hur ser du på forskarnas arbetsmiljö i dag?

– Jag har under mina nästan 20 år som rektor alltid hävdat att universiteten borde få en större andel forskningsanslag direkt och tror att det skulle vara gynnsamt för forskarnas vardag och verksamhet.

Johan Sterte- ny ordförande för KTH:s universitetsstyrelse

Namn: Johan Sterte
Ålder: 63 fyller 64 om 27 dagar
Familj: Fru och två barn
Bostad: Västerås slott – kändes lite surrealistiskt i början eftersom jag mera är van vid en småländsk koja.
På nattygsbordet: En deckare av Adler-Olsen.
På cv:t: Professor i kemisk
teknologi, rektor på Växjö, Luleå tekniska och Karlstad universitet under åren 2003-2022, landshövding, ledamot i IVA och drivande bakom tillblivelsen av Linneúniversitet.
Dröm för mänskligheten: Svårt att säga något annat än fred på jorden med tanke på kriget som pågår 70 mil härifrån i Ukraina.
Akademins roll: Att motverka den oroande nedgången i demokratiutvecklingen. Här har akademin
en viktig roll att spela som oberoende kraft för att hålla hoppet uppe.

Regeringen har utsett Johan Sterte som styrelseordförande och även förordnat professor emerita Katarina Eckerberg, professor Bjarne Foss styrelseledamoten Kirsti Gjellan, direktören Anna Haupt, verkställande direktören Christian Levin, generaldirektören Thomas Persson samt professor Mia Rönnmar som externa ledamöter. Mandatperioden sträcker sig från första maj 2023 till sista september 2024. I styrelser på andra universitet och högskolor återfinns sex professorer och forskare från KTH.

Text: Jill Klackenberg