Till innehåll på sidan

Ny vicerektor för hållbar utveckling

Porträtt i miljö med KTH:s campus i bakgrunden.
Per Lundqvist, ny vicerektor för hållbar utveckling, på KTH.
Publicerad 2021-03-29

Hallå där Per Lundqvist, professor i energiteknik, som från och med första april är KTH:s vicerektor för hållbar utveckling.
Hur känns det?

– Roligt. Jag är ju inte på något sätt främmande för frågorna utan har arbetat med dem i olika roller de senaste 20 åren. För mig handlar det om att hitta vad som är bra för KTH och vad KTH kan bidra med.

Hur ska KTH driva arbetet med hållbar utveckling framåt?

– Det handlar om att all forskning, där KTH likt regnskogen har en enorm artrikedom, ska ut och göra nytta och inte stanna i labben och att våra forskare ska ges möjligheter till det. Viss hållbarhetsforskning är lätt att definiera, men KTH har en enorm potential även inom andra områden där kopplingen kanske inte är lika tydlig från början till exempel inom materialområdet. Hållbarhetsfrågor är komplexa och fler tvärvetenskapliga forskningssamarbeten är därför en annan viktig väg framåt.

– En annan helt avgörande del där vi vet att vi har stor impact är ju våra studenter som vi utbildar för att hantera dessa utmaningar framåt och arbeta med hållbarhetsdrivna frågeställningar på ett modernt sätt, som gör våra utbildningar ännu attraktivare globalt också.

Per Lundqvist har bland mycket annat varit något av en pedagogisk pionjär och utvecklat utbildningen på KTH på en rad olika sätt. Han har också arbetat med KTH Live-in-Lab där olika energilösningar testas i praktiken i ett studenthus och 2000 - 2006 satt han i FN:s klimatpanel med de så kallade freonerna och deras påverkan på ozonhålet och global uppvärmning.

Vad hoppas du kunna åstadkomma i din nya roll?

– Förutom det jag nämnt redan så handlar det om att ta ytterligare steg för att utveckla KTH:s hållbarhetsprofil. Kan vi göra ett helt campus till ett Live-in-Lab för hållbara lösningar är en tanke jag leker med.

I februari kom KTH:s nya hållbarhets-och klimatmål, där det framgår att KTH ska vara hållbart, jämställt och klimatneutralt. Vad är din bild av dem?

– Bra. Jag har tittat på dem, men inte ännu i detalj satt mig in i dem. Det är först tillsammans med skolorna och övriga verksamheten som de kan bli verklighet. Det är väldigt viktigt att de här frågorna växer och drivs bottom-up kopplat till forskarna, lärarna och studenterna och görs konkreta.

Hur ser du på KTH:s roll som ledande tekniskt universitet i klimatomställningen?

KTH en central roll som ett av Europas ledande tekniska universitet och vi har en aktiv roll i många nätverk och ofta med en ledande roll inte minst i frågor om integration av hållbarhet i utbildningarna. Även forskningsmässigt är vi starka inom många områden som är centrala för klimat och hållbarhet. Det gäller därför att fortsätta det fina arbete som gjorts och ytterligare stärka KTH:s roll som ett ledande universitet.  

Berättat för: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-03-29