Till innehåll på sidan

Nytt och noterat – januari 2024

Porträtt på forskare
Publicerad 2024-01-25

Vem har fått vilka anslag? Vilka rön, resultat och forskare har uppmärksammats i omvärlden? Under vinjetten Nytt och noterat ges ett axplock av senaste nytt och händelser från KTH.

Prestige-anslag till biofysiker

Ilaria Testa , lektor i biofysik, har beviljats anslaget Proof of Concept från Europeiska forskningsrådet (ERC). Hennes forskning rör sig i gränslandet mellan fysik, kemi och neurovetenskap med utveckling och tillämpning av banbrytande bildteknik. Anslaget går till projektet “A new technology to probe molecular interaction in cells at high throughput”. Ilaria Testa har tidigare beviljats både Starting Grant och Consolidor Grant från ERC.

Ökad trygghet i staden

Vania Ceccato , professor i urban säkerhet, har kommit ut med en ny bok, ”Säkra städer” om hur man kan arbeta brottspreventivt och trygghetsskapande. Boken ger exempel på metoder för att identifiera platser med hög brottskoncentration samt diskuterar åtgärder för brottsförebyggande arbete. Sedan förra året har kommuner enligt lag ansvar att arbeta brottsförebyggande. Boken vänder sig till kommunens planerare, trygghetsexperter och till studenter.

Rektor och professor invalda i IVA

Anders Söderholm , KTH:s rektor och professor i företagsekonomi och Bo Wahlberg , professor i reglerteknik, har valts in som ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). De väljs in i avdelningarna Företagande och ledarskap respektive Elektroteknik.

Ansett pris till professor

Karl Henrik Johansson , professor i nätverksreglering, har tilldelats Hendrik W. Bode Lecture Prize 2024. Priset, som delades ut i december, är ett av de mest prestigefyllda inom området. Karl Henrik Johansson får priset för sina framstående bidrag inom vetenskap och teknik för styrsystem.

Professor invald i KVA

Eva Malmström Jonsson , professor i ytbehandlingsteknik, har valts in som ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien. Malmström Jonsson, tidigare prorektor vid KTH, leder en forskargrupp inom fiber- och polymerteknologi och är även föreståndare för Wallenberg Wood Science Centre, med uppgift att utveckla olika former av nya material från den svenska skogen.

Industrins kompetens i fokus

Vinnova har beviljat KTH och tre andra lärosäten 25 miljoner för en ny affärsmodell, kallad ADAPT, för industrins kompetensutveckling. Projektet ska utforska och testa de möjligheter som en förändrad policy skulle kunna bidra till vad gäller utbudet av kompetensutveckling för avancerad digitalisering. Projektet leds av Mattias Wiggberg , forskare inom industriell ekonomi. Även Jan Gulliksen , professor i människa-datorinteraktion, är med i projektet.

Dataprofessor prisas för AI

Martin Monperrus , professor i mjukvaruteknik, har tillsammans med två internationella kollegor, fått utmärkelsen ACM SIGSOFT Impact Paper Award för en publicering inom mjukvaruutveckling från år 2009. De får priset för att genom sin publicering ha banat väg för användningen av maskininlärning när det gäller användningen av intelligenta kodhjälpsverktyg.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-01-25