Till innehåll på sidan

Nytt och noterat – mars 2023

Publicerad 2023-03-13

Vem har fått vilka anslag? Vilka rön, resultat och forskare har uppmärksammats i omvärlden? Under vinjetten Nytt och noterat ges ett axplock av senaste nytt och händelser från KTH.

Belönad för innovativ matematik

Porträtt på forskare
Kathlén Kohn. (Foto: Emma Burenda)

Kathlén Kohn , biträdande lektor i matematik, har fått L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset för 2023. Hon får priset ”för innovativ användning av algebraiska metoder inom datorseende och sin ambitiösa vision för en tvärvetenskaplig forskningsmiljö”. Priset uppmärksammar kvinnor som visat stor potential inom naturvetenskap och teknik, och delas ut i samarbete mellan L’Oréal Sverige, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi.

Diagnosticering av njursjukdomar

David Unnersjö-Jess , forskare inom biofysik, har fått medel av Njurfonden för forskning inom avancerad optisk mikroskopi och djupinlärning för precisions-njurdiagnostik. Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in pengar och delar ut bidrag till forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer.

Vicerektor mäktig inom gruv- och stålindustri

Porträtt på Annika Borgenstam.
Annika Borgenstam.

Annika Borgenstam , professor och vicerektor på KTH tillhör de 40 mäktigaste kvinnorna inom gruv- och stålindustrin, enligt en lista som tagits fram av bland andra arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna. Borgenstam, som är professor i legeringars mikro- och nanostrukturer, har enligt motiveringen "länge varit en sann förändringsledare inom ett mansdominerat forskningsfält".

Göran Gustafsson-pris till två forskare

Porträtt på forskare
Tuuli Lappalainen och Fredrik Viklund.

Två forskare från KTH är med bland årets Göran Gustafssonpristagare. Tuuli Lappalainen , professor i genomik vid KTH och SciLifeLab får priset i molekylär biologi för forskning om hur våra gener påverkar sjukdomar och mänskliga egenskaper. Fredrik Viklund , professor i matematik, får priset i matematik. Han använder matematiskt tvärvetenskapliga metoder för att förstå fascinerande matematiska strukturer. Göran Gustafssonpriset består av ett forskningsanslag på 5,7 miljoner och ett personligt pris på 300 000 kronor.

Industrinära forskning får medel

Fyra projekt i samverkan mellan KTH, industri och näringsliv får medel från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). Inom programmet, Strategisk Mobilitet, ska fyra forskare vid KTH under en period forska vid ett företag.

Gunnar Malm , professor i fysik, ska vid Ericsson undersöka spinntronik i kommunikationssystem för 6G. De övriga tre projekten gäller materialvetenskaplig forskning. Song Lu  kommer att vid Thermo-Calc Software bedriva atomistiska studier av gränssnitt i tekniska legeringar. Wangzhong Mu  ska hos ABB undersöka hur man effektivare kan framställa rent stål utan föroreningspartiklar. Xiaoqing Li  kommer att genom beräkningsmodellering studera plasticitet i tekniska material vid Alleima.

KTH-alumner bland Europas framgångsrikaste

Flera techentreprenörer som studerat på KTH och fått stöd av KTH Innovation finns med på affärstidningen Forbes senaste lista över Europas mest inflytelserika personer under 30 år. I kategorin Social Impact finns Hamza Qadoumi som grundat Ecobloom, specialiserat på att övervaka livsmedelsproduktion från frö till skörd. Under Manufacturing and Industry placerar sig Ramtin Massoumzadeh och Thibault Helle, grundare av Quandify som tillverkar intelligenta vattenmätsystem i syfte att minska förbrukning och energi.

Arkitektur och välfärdspolitik

Porträtt på forskare.
Helena Mattsson.

Helena Mattsson , professor i arkitekturens teori och historia, har kommit ut med en ny bok, Architecture and Retrenchment. I boken, som rör sig i gränssnittet mellan arkitektur och andra fält, som ekonomi, konsumtion och välfärdsforskning, beskrivs bland annat om arkitekturens och den byggda miljöns betydelse för de radikala omstruktureringarna av välfärdsstatens politik som skedde under 1980- och 90-talen.

Prisad forskning i tribologi

Akepati Bhaskar Reddy , forskare inom system och komponentdesign, har fått utmärkelsen Young Tribologist Award under en internationell konferens i industriell tribologi i New Delhi. Akepati Bhaskar Reddy belönades för en vetenskaplig artikel som beskriver forskargruppens senaste framsteg och upptäckter inom tribotronikområdet. Konferensen anordnades av Indian Institute of Technology.

Professor prisas för läkemedel

Porträtt på forskare.
Sophia Hober.

Sophia Hober , professor i molekylärbiologi, har fått Westrups pris för banbrytande forskning inom bioteknik som ger proteiner nya fördelaktiga egenskaper. I motiveringen framhålls utvecklingen av medicinska produkter som används inom behandling av cancer, psoriasis, reumatism och MS, och målsökande proteinläkemedel som kan utnyttjas som markör inom diagnostik av bröstcancer. Westrups pris delas ut vart femte år av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Miljövänliga blöjor

Antonio Capezza , postdoc vid avdelningen för polymera material, har tillsammans med sitt forskarteam inom en startup, SaniSOLE, som får stöd av KTH Innovation, vunnit Stora Ingenjörspriset Innovation, som delas ut av Vattenfall. Med hjälp av biopolymerer från jordbruksbaserad biomassa utvecklar de miljövänliga alternativ till sanitetsprodukter som blöjor och bindor.

Bättre folkhälsa i afrikanska länder

Olle Bälter , forskare inom medieteknik och interaktionsdesign, har fått fortsatt finansiering från Svenska institutet för ett internationellt utbildningsprogram, OneLearns. Programmet, en onlineutbildning, ska öka hälsokunskapen hos bland andra regeringstjänstemän i Rwanda, Etiopien och Kenya. Satsningen ingår i Svenska institutets program för att stödja Agenda 2030, FN:s handlingsplan för hållbar utveckling.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-03-13