Till innehåll på sidan

Nytt och noterat – november 2023

Collage med porträtt på forskare.
Publicerad 2023-11-16

Vem har fått vilka anslag? Vilka rön, resultat och forskare har uppmärksammats i omvärlden? Under vinjetten Nytt och noterat ges ett axplock av senaste nytt och händelser från KTH.

Fysikforskaren med störst impact

Porträtt på Svetlana Ratynskaia.
Svetlana Ratynskaia.

Svetlana Ratynskaia , professor i plasmafysik, har tilldelats 2023 års Nuclear Fusion Award av FN:s Internationella atomenergiorgan, IAEA, för framstående insatser inom kärnfusion. Priset delas årligen ut för den vetenskapliga publicering som gjort mest impact i IAEA:s tidskrift inom området. Ratynskaia får priset för en artikel som handlar om fysiken bakom när metaller smälter under vissa förhållanden, Resolidification-controlled melt dynamics under fast transient tokamak plasma loads

Prisas för grön ekonomi

Två studenter, Wilma Olofsson och Sophia Solberg, tilldelas utmärkelsen Bästa examensarbete fastighetsekonomi 2023, för ett arbete om gröna obligationer. I uppsatsen analyseras gröna obligationers signaleffekter i fastighetssektorn. Enligt juryn bidrar deras arbete till såväl bredare förståelse som djupare insikt i frågeområdet. Vinnande bidrag utses av Samhällsbyggarnas sektion för fastighetsvärdering.

Matematikprofessor får guldmedalj

Porträtt på Kurt Johansson
Kurt Johansson.

Kurt Johansson , professor i matematik, har tilldelats Celsiusmedaljen i guld för sina bidrag till fördjupad förståelse av viktiga universalitetsklasser inom statistisk fysik.Utmärkelsen är instiftad av Kungl Vetenskaps-Societeten, Sveriges äldsta lärda sällskap. Priset delas ut i internationell konkurrens inom ett av de tre ämnesområdena matematik, fysik och kemi.

Profil inom ingenjörsutbildning blir Fellow

Kristina Edström , universitetslektor vid avdelningen för lärande, har utnämnts till Fellow of the European Society for Engineering Education (SEFI) för sina insatser inom ingenjörsutbildningen. SEFI, bildat 1973, är det största nätverket av ingenjörsutbildningsinstitutioner och utbildare i Europa.

Framsteg om Parkinsons sjukdom

Porträtt på Joakim Lundeberg.
Joakim Lundeberg.

Joakim Lundeberg , professor i molekylär bioteknologi, har tillsammans med forskare vid Uppsala universitet och Stockholms universitet, lyckats skapa en ny så kallad spatial omics-metod. Genom att kombinera två komplexa tekniker som vanligtvis används separat har man tagit ett viktigt steg inom forskningen om biologiska vävnader. Framsteget, publicerat i Nature  kan bland annat leda till bättre kunskaper om Parkinsons sjukdom och andra komplexa sjukdomar.

Student får pris inom hållbart byggande

Anna Edorson, tidigare student, har fått utmärkelsen Bästa examensarbete inom hållbart samhällsbyggande 2023. Hon får priset för en masteruppsats om koldioxidreducering i projekt. Ex-jobbet gjordes inom mastersprogrammet Real Estate and Construction Management. Priset är nyinstiftat och ett samarbete mellan Structorstiftelsen och Samhällsbyggarna.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-11-16