Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida
Angus Deaton, som får årets ekonomipris till minne av Alfred Nobel, har genom att analysera individers konsumtion undersökt hur länders ekonomier byggs upp. (Illustration: Johan Jarnestad/KVA)

Pristagarens angreppssätt används på KTH

NOBELPRIS

Publicerad 2015-10-13

Ett viktigt ekonomiområde som växer i betydelse i takt med den ökande globaliseringen. Så kommenterar Pontus Braunerhjelm, professor på KTH, att årets ekonomipris går till forskning om konsumtionsmönster, inkomster och ekonomisk utveckling.

Pontus Braunerhjelm

Den brittiskfödde forskaren Angus Deaton får ekonomipriset för sin nydanande analys av konsumtion, fattigdom och välfärd. Genom att kartlägga hur enskilda människor konsumerar och sparar har hans forskning gett insikter om hur en välfärdspolitik bäst kan utformas, enligt Nobelkommittén.

Pontus Braunerhjelm, nationalekonom på KTH, uppskattar inte minst Angus Deatons forskningsmetod – arbetet med att samla in stora mängder data om individers konsumtionsbeteende för att dra slutsatser kring ekonomin på nationell nivå.

Forskning som länkar individuella mönster och nationell nivå kan ge en bättre och mer fördjupad bild av hur samhällsekonomin fungerar, menar han.

– Många nationalekonomer som haft ett mer teoretiskt angreppsätt, exempelvis om hur konstruerade typindivider konsumerar,  har hamnat snett i sin beskrivning av hur ekonomin fungerar på makronivå.

KTH:s forskning på området rör sig inte inom samma fält, men angreppssättet är detsamma som hos Angus Deaton, påpekar Pontus Braunerhjelm – att på basis av individdata kunna se samband och utröna breda samhällsekonomiska tendenser.

– Det har blivit KTH:s nisch inom nationalekonomi där vi skiljer oss från andra lärosäten i Stockholm och Sverige. Vi är inriktade på entreprenörskap, innovationer, tillväxt och välstånd och forskningen har relevans för både den ekonomiska politiken och entreprenörer, företag och industrier. Därför är det viktigt att basera den på solid empirisk grund, säger han.

Pontus Braunerhjelm leder forskningen på institutionen för industriell ekonomi och organisation. En grundläggande frågeställning är vad som driver innovationsprocesser – hur skapas de och hur kan de utvecklas i en gynnsam riktning för industri och företagande?

Nu hoppas Pontus Braunerhjelm kunna locka över Angus Deaton att hålla en föreläsning på KTH – liksom amerikanske pristagaren Robert Schiller gjorde när han besökte institutionen får två år sedan.

Årets ekonomipristagare verkar inom ett område, utvecklingsekonomi, som röner allt större uppmärksamhet, både i Sverige och globalt. Samtidigt som alltfler utvecklingsländer tar plats på den globala marknaden behöver många nationer genomföra reformer för en vettigare inkomstfördelning och för att inte halka efter, menar han.

– De bidrar på olika sätt och det är viktigt att de integreras i världsekonomin. Alltfler länder blir viktiga marknader, på senare tid Indonesien och länder i Afrika som haft en god utveckling de senaste 7-8 åren.

Text: Christer Gummeson