Till innehåll på sidan

Sårbarhet och säkerhet i fokus

Sveriges kung, drottning och kronprinsessa tittar på en skärm med en student.
Delar av kungafamiljen var på plats på KTH:s cybersäkerhetssymposium och fick en demonstration av Viktor Engström hur snabbt och enkelt man kan hacka en mobiltelefon.
Publicerad 2022-04-29

Max fem minuter tar det när Viktor Engström, student på KTH Ethical Hacking Center, visar hur han hackar sig in i en okänd mobiltelefon.
Kungen, drottningen och kronprinsessan tycks både förvånade och förfärade över hur till synes enkelt och sårbart det är.

Sårbarhet och säkerhet var ledorden när KTH samlade ett 80-tal personer från bland annat industri, näringsliv, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen samt delar av kungafamiljen på ett symposium om cyberförsvar och informationssäkerhet i Reaktorhallen på KTH Campus.

KTH:s symposium innehöll förutom panelsamtal och föredrag om hur det står till med cybersäkerheten i Sverige i dag också demonstration av hur sårbarhet kan se ut i praktiken.

– Det är en aldrig sinande ström av sårbarheter, konstaterade Pontus Johnson, professor i nätverk och systemteknik vid KTH och föreståndare för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhetssäkerhet, CDIS.

Beroende och kompetensbehov

Han inledde seminariet med en beskrivning av just hur vårt allt större beroende av datorer i alla former och system kombination med allt mer potenta angripare och sårbara system skapat situationen vi har i dag där cyberattacker, inte minst från andra staters underrättelsetjänster, blir allt vanligare.

Publik i sal under jord.
Symposiet om cyberförsvar och informationssäkerhet hölls i Reaktorhallen på KTH.

Behovet av kompetens på området är stort, i dag saknas närmare 200 000 cybersäkerhetsexperter i Europa för att kunna bemöta attackerna och hitta lösningar för framtiden.

– Här finns en stor och viktig uppgift för universitetsvärlden, sade han och just behovet av utbildning, forskning och innovation som motgift var återkommande när lösningar och hur cybersäkerhetshot ska bemötas och bekämpas diskuterades under symposiet.

Satsning på Cybercampus

En väg framåt för att stärka Sveriges kompetens och cyberförsvar som presenterades var förslaget om ett Cybercampus - ett samarbete mellan KTH, forskningsinstitutet RISE, Försvarsmakten och MSB för att stärka och samla utbildning, forskning och kompetens i en gemensam satsning. Om det blir verklighet ska andra myndigheter, företag och universitet också kunna vara med i arbetet för att stärka cybersäkerheten på bred front.

Sveriges överbefälhavare, Micael Byden, konstaterade att just en sådan arena är ett avgörande vapen i sammanhanget och Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning på KTH och dagens moderator nämnde forskningsinfrastrukturen och samarbetet inom SciLifeLab som förebild.

Text: Jill Klackenberg
Foto: Fredrik Persson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-04-29