Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Verktyget som hjälper företag i arbetet mot belastningsskador

Porträtt på forskare
Syftet med verktyget som Linda Rose tagit fram är att minska belastningsskador i arbetslivet. (Foto: Jon Lindhe)

Tema Hälsa

Publicerad 2024-04-09

Ergonomiverktyget RAMP identifierar risker för belastningsskador och kommer med förslag på åtgärder. Nu har metoden utökats med stöd för ledningsgrupper och en del för arbete där man använder händerna mycket.
– Den här metoden har hög tillit i industrin, främst eftersom den har god vetenskaplig grund, säger Linda Rose.

Belastningsskador är den vanligaste arbetssjukdomen i EU och står för hälften av all frånvaro från arbetet. Minst 100 miljoner människor i Europa är berörda och på samhällsnivå uppskattas kostnaderna till 0,5-2 procent av BNP.

Det Excelbaserade verktyget Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively, RAMP, lanserades 2017 av forskare på ergonomienheten vid KTH Flemingsberg, under ledning av universitetslektor Linda Rose . RAMP är utvecklat på förfrågan av och i samarbete med industrin, tillsammans med framstående experter på ergonomiområdet.

Med hjälp av RAMP kan man bedöma riskerna för att få belastningsskador som ett arbete medför, till exempel som att plocka varor från ett löpande band. Verktyget ger även förslag på åtgärder som kan införas för att minska risken för sådana skador.

Uppdaterad version

– För en fabrik kan man till exempel se vilka arbetsstationer och arbeten som har förhöjd risk för att utveckla belastningsskador och var man bör prioritera i arbetet för att minska riskerna. Det går att se vilka arbetsuppgifter som är värst, vilka risker som är värst och hur man kan rotera arbetet för att de anställda inte ska utsättas för samma höga risker på alla arbetsstationer, säger Linda Rose.

I RAMP-paketet ingår Excel-verktyget, tre kostnadsfria, självrättande onlinekurser, samt en webbplats. Forskarnas artikel om paketet har också belönats med utmärkelsen ”Best Paper Award 2020” av Applied Ergonomics, den högst rankade vetenskapliga tidskriften inom ergonomiområdet.

Nyligen släppte KTH-forskarna bakom RAMP en uppdaterad version. I RAMP 2.0 går det att bilda nyckeltal utifrån data, ta fram diagram och se resultat på olika detaljnivå.

Relevanta riskfaktorer

– Förutom att följa trender av hur systematiska arbetsmiljösatsningar påverkar riskerna eller produktiviteten, kan ledningsgrupper jämföra risker mellan avdelningar på ett företag eller mellan bolag i en koncern. I RAMP finns också ett stöd för att följa resultaten över tid så att det går att se hur risknivåerna förändrats i trenddiagram, när man har jobbat med åtgärderna systematiskt. Diagrammen blir ett stöd för ledningen. Det går även att kombinera RAMP-data med företagets andra data, som exempelvis kvalitetsbrister och sjukfrånvaro, säger Linda Rose.

En webbaserad version av verktyget är under utveckling. RAMP har enligt önskemål från industrin också utökats med en del som är inriktad på arbete med upprepad kraftutövning med händer eller fingrar, som till exempel i många arbetsmoment som tandhygienister och elektriker utför.

– Det medför att metoden kan tillämpas på många fler arbeten än tidigare. Det är många som får problem av att använda sina händer mycket i arbetet. Genom att utöka RAMP slipper man använda flera metoder och den här metoden har hög tillit i industrin, främst eftersom den har god vetenskaplig grund. Det i kombination med att RAMP inkluderar fler relevanta riskfaktorer än andra metoder och ger stöd för hur företagen kan åtgärda riskerna, bidrar till att den uppskattas och fått så stor spridning, säger Linda Rose.

Mer information om RAMP finns tillgänglig på RAMP-webbplatsen .

Text: Sabina Fabrizi

Tema Hälsa

Hur kan vi minska ohälsa, förebygga sjukdomar och utveckla vården? Oavsett ålder och var i världen vi bor är måendet en fundamental fråga för mänskligheten. I en serie artiklar ger vi några exempel på forskning, innovationer och nya tankesätt från KTH med hälsa i fokus.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-04-09