Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avslappning i en liten app

Man sittande i meditationsställning.
Mindfulness är bra för det psykiska och fysiska välbefinnandet, enligt flera studier. Nu ska personer äldre än 65 år i ett forskningsprojekt testa och utveckla en app med mindfulnessövningar. (Foto: Mostphotos)

Tema Hälsa

Publicerad 2024-04-09

Kan mer mindfulness ge pensionärer ett bättre liv? Nu ska 65-plussare få testa och utveckla meditations-appar som kan förebygga stress, ångest och sömnsvårigheter i ett forskningsprojekt inom hälsoteknik.

Förmåga till medveten närvaro går att träna upp. Det här ska forskare på KTH studera genom att under tre veckor låta personer äldre än 65 år dagligen öva på mindfulness i sina hem. Via en mobilapp guidas de i meditationsövningarna.

Mindfulness, med bevisad effekt på psykiskt välmående, kan översättas med medveten närvaro och används för att hantera bland annat stress, oro och smärta. Det går ut på att man genom meditation fokuserar på nuet med hjälp av sina sinnen och andning.

Porträtt på forskare
Sanna Kuoppamäki, forskningsledare.

Att äldre är i fokus är ingen slump. Med stigande ålder upplever många fler hälsoproblem, inte minst psykisk ohälsa, konstaterar Sanna Kuoppamäki, forskningsledare och biträdande lektor vid avdelningen för hälsoinformatik och logistik på KTH.

– Att mindfulness fungerar är redan utforskat – vi vill ta reda på hur en teknisk lösning för mindfulness i den här åldersgruppen bäst skulle kunna se ut, säger hon.

Speciella utmaningar

De flesta appar av i dag är inte utvecklade med äldre i åtanke, och hur en sådan ska utformas är inte givet.

– Äldre personer kan stå inför speciella utmaningar när de ska använda en app. Men det behöver inte betyda att de vill ha enklare teknik, vilket är en vanlig fördom. Studier visar att åldersanpassade appar är bra, men hur anpassningen ska se ut är något man noggrant behöver undersöka, säger Sanna Kuoppamäki.

Appen forskarna använder har utvecklats av en psykologiforskare i Göteborg och baseras på meditationsmetoden med rötter i zenbuddismen och som Jon Kabat-Zinn, amerikansk professor, introducerade i västvärlden i slutet av 1970-talet.

Under femminuterspass kommer försökspersonerna guidas genom en meditation, fokuserade antingen på andning eller på specifika känslor som empati och självmedkänsla.

Begränsad effekt

Försökspersonerna ska ge respons på hur de upplever mindfulnessövningarna, hur måendet påverkas och om något i appen behöver förbättras.

– Det ger dem chansen att påverka liknande appar, vilket stämmer överens med vårt mål att skapa ett så effektivt verktyg som möjligt för äldre som är intresserade av mindfulness, säger Sanna Kuoppamäki.

Porträtt på forskare.
Lucy McCarren, doktorand.

Samtidigt betonar hon att träningen med mindfulness har en begränsad effekt.

– Ångest och oro är väldigt komplexa problem. Vi tror inte att man genom mobilappen kan bli kvitt allvarliga psykiska symptom. Men det kan fungera som en förebyggande åtgärd som du kan använda i ditt hem och som kan mildra en del symptom.

Röststyrd AI-assistent

Forskarna ska i en senare fas installera en digital röststyrd AI-assistent i appen som kan svara på frågor och ta instruktioner. En app där användaren kan interagera ger fler fördelar, tror Lucy McCarren, doktorand inom projektet.

– Tjänsten blir mer personlig. Beroende på ens humör eller känsla kan AI-tjänsten ge råd om vilken typ av meditation som passar bäst.

Ett mål med forskningen är också att öka tillgängligheten för mindfulness.

– Medvetenheten om psykisk hälsa har ökat, men tillgången till vård och terapeuter är begränsad. Däremot har vi fått fler förebyggande verktyg och förhoppningsvis kan vår forskning bidra till att göra mindfulness till ett alternativ.

Text: Christer Gummeson ( gummeson@kth.se )

Mindfulness i korthet

  • Vetenskapliga studier ger stöd för att mindfulness är bra för det psykiska och fysiska välbefinnandet. Metoden har erkänts som en förebyggande behandling inom folkhälso- och forskningsområdet i akademiska miljöer i alla nordiska länder.
  • Aarhus universitet i Danmark har ett forskningscenter om mindfulness.
  • Vårdguiden 1177, den samlade ingången till den offentliga hälso- och sjukvården i Sverige, har inkluderat mindfulness som en riktlinje för att minska stress och förbättra sömnkvaliteten.
  • I Finland finns mindfulness med i de nationella riktlinjerna för hälsa, medicinsk behandling och förebyggande av sjukdomar, som ger evidensbaserade riktlinjer för klinisk praxis.

Tema Hälsa

Hur kan vi minska ohälsa, förebygga sjukdomar och utveckla vården? Oavsett ålder och var i världen vi bor är måendet en fundamental fråga för mänskligheten. I en serie artiklar ger vi några exempel på forskning, innovationer och nya tankesätt från KTH med hälsa i fokus.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-04-09