Till innehåll på sidan

Projektuppdrag i utbildningen

Bidra med verkliga utmaningar i utbildningen och få tillgång till nya perspektiv och infallsvinklar.

I många av KTH:s kurser har företag och organisationer möjlighet att inkomma med projektförslag eller gästföreläsningar. Projektuppdragen utförs av studenter, enskilt eller i grupp, under en eller ett par veckors tid.

Projektkurser

Fordonsdynamik del 1 och 2

Programvarukonstruktion i projektform

Innovation och produktutveckling

Avancerad tjänstedesign

Digitalisering och hållbar utveckling

Miljömanagement

Industriell design

Gästföreläsningar och studiebesök

I många av KTH:s utbildningsprogram finns det möjlighet att gästföreläsa eller anordna ett studiebesök. Kontakta oss om ni vill veta mer, naringslivssamverkan@kth.se .

Tidigare genomförda studentuppdrag

Ta del av studentuppdrag som genomförts på Scania och Dynapac i kursen Industriell design.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2024-04-17