Changes between two versions

Changes in "Kursanalys" between 2015-08-27 17:19 by Åsa Björndahl and 2015-08-27 17:25 by Åsa Björndahl.

Show next > change.

Kursanalys & Feedback

I slutet av kursen kommer en kursutvärdering/analys att komma upp här. Den är viktig att fylla i för att göra nästa kursomgång bättre.¶ Men är det något som går att förbättra redan nu? Hör av dig till Åsa (se Lärare & Assistenter) så kanske det går att lösa direktnformation kommer.

Feedback News