Till innehåll på sidan

Courses for Industrial Management

The two-year master's programme in Industrial Management consists of three terms of courses and one final term dedicated to the master's degree project. Each term consist of approximately 30 ECTS credits. The courses presented on this page apply to studies starting in autumn 2024.

Year 1

Studenter antagna till två-årigt masterprogram läser under termin 1-3 inom programmet 22,5 hp valfria kurser.

.............................................................................

Nedan information endast för KTH civilingenjörsstudenter:

Information gällande godkända teknik kurser och antal poäng för dessa fås av din SVL på det Civilingenjörsprogram du tillhör.

................................................................................................... .

ME2016 "Project Management: Leadership and Control" ska ej läsas av CMAST, CDEPR, CMATD, CITEH, CDATE och CINTE har lästs i åk.3 (genom kursen ME2015) 
ME2163 "Ledarskap och organisering i olika miljöer" ska ej läsas av CMAST, CDEPR, CMATD, CITEH, CDATE, CINTE och CFATE har lästs i åk.3 

Mandatory courses

Year 2