Till innehåll på sidan

Courses for Production Engineering and Management

The two-year master's programme in Production Engineering and Management consists of three terms of courses and one final term dedicated to the master's degree project. Each term consist of approximately 30 ECTS credits. The courses presented on this page apply to studies starting in autumn 2022.

Year 1

Programmet har tre rekommenderade profiler:

Industriella IT-system
Villkorligt valfria kurser inom profil:
MG2022 "Avancerad CAD och FFF modellering" 6hp
MG2135 "PLM Product Lifecycle Management..." 9hp
MG2036 "Datorstödd tillverkning CAM" 6hp
samt en av:
DD1320 "Tillämpad datalogi" 6hp
DD2325 "Tillämpad programmering och datalogi", 7,5hp

Industriell produktion
Villkorligt valfria kurser inom profil:
MG2020 "Modulindelning av produkter" 6hp
ME2053 "Logistik och Supply Chain Management" 6hp
samt en av:
MG2033 "Kvalitet" 6hp (om du redan har läst statistik)
MG2202 "Kvalitet" 9hp (om du inte har läst statistik)
samt en av kurserna under åk 1 eller 2:
MG2010 "Modern industriell mätteknik" 6hp
MG2032 "Automatiseringsteknik, fk" 6hp
MG2103 "Industriell produktionsteknik" 6hp
MG2040 "Monteringsteknik" 6hp
MG2044 "Additiv tillverkning", 6hp
MG2045 "Beslutsstöd för avancerad tillverkning", 6hp
MG1007 "Modern underhållsteknik" 6hp

Industriell Fogning (ges endast på svenska)
Villkorligt valfria kurser inom profil:
MG2037 "Industriell limning" 6hp
MG1010 "Svetsteknologi, ak" 6hp
MG1011 "Svetsteknologi, fk" 6hp
MG1012 "Oförstörande provning" 3hp

------------------------------------

MG2028 Obligatorisk för studenter antagna till 5-årigt civilingenjörsprogram
MG2128 Obligatorisk för studenter antagna  till 2-årigt masterprogram

------------------------------------

Adaptionskurser (ska inte läsas av civilingenjörsstudenter)

MG2104 "Tillverkningsteknik och planering" 7.5hp.
(Obligatorisk för studenter antagna till 2-årigt masterprogram som inte läst "Praktisk verkstadsteknik") 

MG2128 "Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, större kurs" 7.5hp

------------------------------------

OBS! Minst 5 villkorligt valfria kurser ska läsas under åk 1-2.

Mandatory courses

Conditionally elective courses

Year 2

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2022/2023 ändringar kan ske för kommande läsår.

Programmet har tre rekommenderade profiler:

Industriella IT-system
Villkorligt valfri kurs inom profil:
MG2038 "Digitala fabriker" 6hp

Industriell produktion
Villkorligt valfria kurser inom profil, en av:
MG2009 "Avancerad tillverkningsteknik" 6hp
MG2109 "Avancerad tillverkningsteknik, större kurs" 9hp
MG2110 "Avancerad mätteknik" 9hp

Industriell Fogning (ges endast på svenska)
Villkorligt valfria kurser inom profilen:
MG2013 "Svetsteknologi modul 1, högre kurs" 6hp
MG2014 "Svetsteknologi, modul 2, högre kurs", 6hp
MG2015 "Svetsteknologi, modul 3, högre kurs" 6hp
MG2016 "Svetsteknologi, påbyggnadskurs för EWE/IWE", 6hp

----------------------------------------------

Minst 5 villkorligt valfria kurser ska läsas under åk 1- 2.

Mandatory courses

Read more

MSc Production Engineering and Management