Till innehåll på sidan

Det har varit både roligt och utmanande

Ruth, Sarah och Hanna (bakom kameran) går utbildningen Farkostteknik och berättar om ett projekt de jobbat med i kursen Ljud och vibrationer i årskurs 2.

Studenter i projekt på Farkosteknik 300 hp.

Vad har ni gjort?

– Vi har utfört ett projekt i kursen Ljud och vibrationer årskurs 2. Först lärde vi oss teorin, och den har sedan nyttjats för att designa en ljuddämpare utifrån en kravspecifikation. Projektets faser var: förstudie, modellering, simulering och slutligen konstruktion samt tester av det verkliga systemet.

Vad har ni lärt er?

– Detta projekt har varit ett ypperligt tillfälle att tillämpa många av de kunskaper utbildningen gett oss. Dessutom har vi genomfört ett projekt som man gör i industrin; med simulering följt av konstruktion och sist verifiering av att alla krav tillgodosetts. Det har varit både roligt och utmanande!

Läs mer

Farkostteknik 300 hp

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-01-20