Forskning

Forskningen vid KTH Skolan för informations- och kommunikationsteknik är indelad i fem områden.

Utbildning

På skolan för informations- och kommunikationsteknik finns ett brett utbud av utbildningar, alla inom ICT-området.

Kontakt