Till innehåll på sidan

Symbiosis - mångfacetterad utställning i samarbete med KTH-forskning

Foto/Photo: John Jakobsson
Publicerad 2021-08-25

Forskarna Mattias Höjer, Timos Karpouzoglou, Katarina Larsen och David Nilsson har tillsammans med konstnärer från Färgfabriken samarbetat och utvecklat inslag i den kommande utställningen Symbiosis. Utställningen öppnar den 28 augusti.


Symbiosis är ett pågående experiment som skapats tillsammans med konstnärer, forskare, designers och arkitekter för att undersöka nya sätt att tänka kring vår värld och de utmaningar mänskligheten står inför.

Utställning på Färgfabriken 28 augusti - 28 november 2021

Utställningen rör sig mellan olika teman för att finna intressanta kopplingar mellan en rad ämnesområden, som vatten, resursanvändning, energi, vår relation till teknologi och framtida samhällen designade med inspiration från naturen. Begreppet symbios har använts som metafor och ett sätt att tänka tillsammans. Genom samarbete mellan konst och forskning skapas nya perspektiv och frågeställningar.

Idéer som vuxit fram i dialog mellan konst och vetenskap

Alla medverkande har reflekterat och formulerat sig utifrån sin egna erfarenheter och metoder, i vissa fall har konst och vetenskap samverkat. Ett exempel är ett nytt verk som har kommit till genom täta ateljésamtal mellan konstnären Jens Evaldsson och forskaren Mattias Höjer , professor i Environmental strategies and Future studies vid KTH, kring naturresurser, koldioxidutsläpp och utsläppsrättigheter, men också kring metoder och strategier för att bearbeta och skapa förståelse för komplexa samband.

Konstnären Åsa Cederqvist har ingått i ett kreativt samarbete med forskningsprojektet NATURE (KTH)  som utforskar förhållanden mellan natur och samhälle genom stadsinfrastruktur med fokus på vatten och dess ofta dolda system.

Dialogen har landat i både nya resonemang och konstverk. Om själva processen och samarbetet säger en av forskarna, David Nilsson , KTH:

- I tider när vi står inför svåra och komplexa utmaningar behöver vi testa nya vägar. En konstnärlig process är ett utforskande som använder andra metoder än de vetenskapliga. Det skapar andra friheter och andra anspråk, men äger sin egen giltighet.

Kontakt KTH

Art of Rules

NATURE

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-08-25