Till innehåll på sidan

Basårsplatser ökar rejält i höst

KTH:s utbildningsplatser, både behörighetsgivande och permanenta utbildningsplatser ökar. (Foto: Jann Lipka)
Publicerad 2020-05-26

Till hösten sker en fördubbling av antalet basårsplatser på KTH. Detta på uppdrag av statsmakterna för att mota följderna av coronakrisen för ekonomi och arbetsmarknad.
– Visst är det en utmaning på så kort tid. Men KTH kan agera snabbfotat när det behövs och vi vill självklart bidra till samhällsnyttan, säger Leif Kari, vicerektor för utbildning.

Behörighetsgivande utbildning, där tekniskt basår och teknisk bastermin ingår, är en möjlighet för den som vill läsa vidare till civil- eller högskoleingenjör och saknar behörighet. Den som klarar av basåret har en garanterad plats på något av KTH:s ingenjörsprogram.

I höst blir det ytterligare 700 studenter fördelade på tre av KTH:s campus, på Valhallavägen, Södertälje och Flemingsberg. De stora utmaningarna för att rusta KTH inför hösten är lokaler och lärare.

– Vi kommer att vara redo och har riggat en organisation med en styrgrupp med bred kompetens och en operativ arbetsgrupp. Dessutom har vi fått in många kreativa idéer från olika håll i organisationen, säger Leif Kari, som ser flera fördelar med utbyggnaden.

Leif Kari, vicerektor för utbildning.

– För den som väljer att läsa vidare till högskoleingenjör till exempel finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden. 

Tanken är att viss basårsutbildning kommer ges på distans där vissa moment med fysisk närvaro på campus ingår. Den kommer då att ge behörighet till högskoleingenjörsprogrammet. 

– En sådan blandad form ger flera pedagogiska fördelar och kan också innebära en kvalitetshöjning eftersom vi kan bredda vår rekrytering och nå studenter i hela landet säger Leif Kari.

Exakt hur detta kommer att se ut är ännu inte klart eftersom det finns möjligheter att bygga olika varianter av blandad undervisning. Hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att se ut för hösten är också en avgörande aspekt att ta hänsyn till.

Omkring 40 procent av dem som läser behörighetsgivande utbildning läser vidare på något av KTH:s program. 

– De som läser tekniskt basår hos oss och går vidare på ett program lyckas väldigt bra när vi tittat på statistik för genomströmning, säger Leif Kari.

Som en följd av utbyggnaden av basåret ökar regeringen även tilldelningen av permanenta utbildningsplatser, 174 helårsstudenter 2020 och 348 nästa år på KTH liksom anslagen. 

Anmälan och program

 För den som vill läsa basår på distans med blandad form som leder vidare till högskoleingenjörsprogram på KTH öppnar anmälan 15 juli. Läs mer om de olika programmen.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-05-26