Till innehåll på sidan

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (ca. 780–850) var en persisk matematiker född i nuvarande Uzbekistan. Han var verksam i Bagdad, och författade de första egentliga standardverken i aritmetik och ekvationslära.

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi
Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi

Dessa böcker på originalspråket och dess översättningar till latin 300 år senare, fick ett enormt stort inflytande på den islamiska och tidiga västerländska matematikens utveckling.

Al-Khwarizmi införde i sin aritmetik de ”indiska” siffrorna 1–9 och 0 och det decimala positionssystemet, samtidigt som han beskrev de grundläggande aritmetiska operationerna med decimala heltal och decimal- eller sexagesimalbråk. Det medeltida namnet algorism på sådana läroböcker och den moderna benämningen algoritm på en väldefinierad, ändlig följd av matematiska operationer har sina benämningar efter al-Khwarizmi.

Referens: Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. (2022, september 4). Wikipedia, . Hämtad 12.39, november 23, 2022 från //sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_ibn_Musa_al-Khwarizmi&oldid=51154078.

Läs om alla personer som gett namn till bibliotekets rum

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-11-23