Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH startar kurser inom arbetsmiljö - som kan läsas vid sidan av arbetet

Publicerad 2021-03-15

Vill du vidareutbilda dig samtidigt som du arbetar? Nu har du chansen. Till hösten startar KTH en stor mängd kurser inom sin satsning för livslångt lärande.

KTH satsar nu stort på fristående kurser som ska underlätta för allmänheten att vidareutbilda sig. Satsningen kallas livslångt lärande. Tanken är att exempelvis personer som är i arbetslivet ska få möjlighet att läsa fristående KTH-kurser, och på så sätt stärka sina kompetenser. Något som kan gynna både individer och företag.

Porträttbild på Mikael Forsman, professor i ergonomi vid KTH.
Mikael Forsman, professor i ergonomi vid KTH.

Bland de grupper på KTH som satsar på livslångt lärande finns Avdelningen för ergonomi, som ger sex nya kurser till hösten. Kurserna kommer att ges på distans med ett till stora delar flexibelt schema, vilket kan underlätta för personer i arbetslivet att delta.

– Målet är att det ska vara lätt för personer som exempelvis jobbar på företag att kombinera studierna med sitt arbete. Förhoppningsvis ser många chefer ett värde i att låta sina anställda vidareutbilda sig på arbetstid, säger Mikael Forsman, professor i ergonomi vid KTH.

Forskare i stället för dyra konsulter

Avdelningens kurser genomförs till stor del på distans med inspelade videoföreläsningar och webbinarier. Enstaka laborationer genomförs på campus. Kurserna fokuserar bland annat på ledarskap och hållbara arbeten, belastningsergonomi, och avancerade mätningar av luftföroreningar i arbetsmiljö.

Målet är att deltagarna i de här kurserna ska lära sig hur arbetsmiljön bör vara utformad för att optimera hälsa och produktivitet. De får lära sig samband mellan fysiska och organisatoriska brister i arbetsmiljön, risker för hälsoproblem, samt metoder för att utveckla arbetsmiljön. Dessutom är kurserna är gratis.

– Eftersom vi tänker på människors arbetsbelastning vill vi inte uppmana till att arbeta heltid och läsa kurser samtidigt. Vi hoppas att arbetsgivare ser möjligheten i vårt nya koncept. Man skulle kunna säga att det enda som kostar för arbetsgivaren är att låta sin anställda lägga delar av sin arbetstid på studierna. Det är inga dyra konsulter som behöver tas in för att utbilda personalen, och framför allt är lärarna experter som forskar på just de här områdena, säger Mikael Forsman.

Målgruppen för kurserna är alla som är intresserade av arbetsmiljöutveckling. Det kan vara exempelvis arbetsmiljöingenjörer, chefer med arbetsmiljöansvar, skyddsombud, fackliga ombud eller studenter.

För att bli antagen till en kurs behöver man ha läst 120 högskolepoäng eller ha tillräcklig kunskap ifrån arbetslivet inom kursens område. De som har läst 180 högskolepoäng tidigare kan även, efter att ha läst kurser motsvarande 45 högskolepoäng, få möjlighet att göra ett examensarbete och ta ut en magisterexamen.

– En av de nya kurserna, Arbetsliv och hälsa, ges i samarbete med Karolinska Institutet. Kursen ingår där i ett magisterprogram. Vi planerar också för fler enstaka kurser inom arbetsmiljöområdet, säger Mikael Forsman.

Du som är intresserad kan söka kurserna via antagning.se . Sista anmälningsdag är 15 april. Mer information om KTH:s kurser inom livslångt lärande finns på sidan Kompetensutveckling för yrkesverksamma .

Text: Kenneth Carlsson

Ergonomiavdelningens kurser hösten 2021

 Klicka på flikarna för mer information om respektive kurs.