Sökverktyg - översikt

Primo är KTH Bibliotekets söktjänst. Den samlar vetenskaplig/akademisk information från många källor: Bibliotekets tryckta samlingar, e-böcker, tidskrifter, vetenskapliga artiklar m.m. Du kan också få träffar på material som biblioteket inte har tillgång till. Sådant material kan i många fall beställas.

Primo täcker inte helt in alla andra söktjänster och informationskällor. Grundliga sökningar på specifika ämnen och material kan kräva specialiserade tjänster. På sidan listas bibliotekets abonnerade resurser och andra kvalitativa informationstjänster inom KTH:s ämnesområden.

Inskannad och sökbar version av KTH Bibliotekets kortkatalog över material som förvärvades till biblioteket mellan 1913-1960. Detta material är endast sökbart här.

Inskannad och sökbar version av KTH Bibliotekets katalog över material som förvärvades till biblioteket mellan 1827-1913. Detta material är endast sökbart här.

Nationell söktjänst med information om titlar på främst svenska universitets- och forskningsbibliotek. Om du söker efter en bok, tidskrift eller annan litteratur som inte finns på KTHB kan det vara värt att söka här.

Till sidans topp