Till innehåll på sidan

Anders Hultqvist

Professor i förbränningsmotorteknik

Om Anders Hultqvists forskningsområde:

Foto: Jann Lipka

Förbränningsmotorn är central för vårt dagliga liv och har varit så sedan starten på den industriella revolutionen. Samtidigt som förbränningsmotorn bidrar till samhällets utveckling så bidrar dess användning också till olika emissioner. Utsläpp av lokalt skadliga ämnen, exempelvis kväveoxider, kolväten och partiklar, är reglerade i lagen. Även reglering av växthusgaser som koldioxid är på gång.

Förbränningsmotorteknik är ett tvärvetenskapligt ämne. Nästan alla ingenjörsdiscipliner används för att utveckla komponenter som sedan sätts ihop till ett system – motor och drivlina till ett fordon. En del av Anders Hultqvists forskning är inriktad på minskade emissioner av skadliga ämnen. Den andra delen är fokuserad på energieffektivisering samt samhällets hållbarhet, det vill säga en omställning till förnyelsebara bränslen.

Forskningen öppnar för många intressanta frågeställningar: Vilka bränslen kommer vi att ha om 20 år, och hur ser distributionskedjan ut för dessa? Hur ser bilar och bussar ut med nya bränslen i olika hybridkonfigurationer? Kan förbränningsmotorn ersättas av batterier eller blir den relevant med nya egenskaper? Den kunskap som Hultqvist och hans forskargrupp tar fram bidrar till att Sveriges fordonsindustri kan vara fortsatt konkurrenskraftigt på en global marknad.

Kontakta Anders Hultqvist

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-10-25
Anders Hultqvist
Annika Borgenstam
Anna Jensen
Anders Karlström
Björn Frostell
Dejan Kostic
Christian Gasser
Britt Östlund
Gunilla Efraimsson
Jakob Kuttenkeuler
Ines Lopez Arteaga
Hans Ringström
Jonas Faleskog
Per Brunsell
Ola Eiken
Mattias Dahl
Srinivasan Anand
Ulrich Vogt
Svetlana Ratynskaia
Svein Kleiven
Ulrika Knagenhielm-Karlsson