Till innehåll på sidan

Björn Frostell

Professor i industriell ekologi

Om Björn Frostells forskningsområde

Foto: Jann Lipka

Industriell ekologi är en bred disciplin som studerar och försöker förstå samhällets metabolism av fysiska resurser, som energi och material i råvaror, produkter och avfall. Här ingår att söka vägar för att minimera potentiella miljökonsekvenser, samt att bidra till att omstrukturera samhället i hållbar riktning.

KTH:s forskning på området handlar bland annat om utveckling av metoder och verktyg som gynnar systemförståelse och helhetssyn på alla nivåer i samhället. Björn Frostells stora forskningsintresse är metoder som kan bidra till att sudda ut skillnaden mellan fysiska resurser som förs in i samhället och avfallet som förs ut, vare sig de förekommer i fast, flytande eller gasform. I grunden är det samma atomer som far runt överallt i form av råvaror, produkter och avfall. Om vi lär oss detta kommer det att skapas bättre motiv för att hålla ordning på hur dessa atomer rör sig i samhället och naturen.

Målet är att ta fram tydligare räkenskaper för de atomer som idag sprids okontrollerat i atmosfär, vatten och mark och sätta ett pris på dem. Detta skulle innebära att det äntligen går att sätta ett pris på miljön och att vi får ännu starkare skäl att börja införa en mer cirkulär ekonomi.

Kontakta Björn Frostell

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-10-25
Anders Hultqvist
Annika Borgenstam
Anna Jensen
Anders Karlström
Björn Frostell
Dejan Kostic
Christian Gasser
Britt Östlund
Gunilla Efraimsson
Jakob Kuttenkeuler
Ines Lopez Arteaga
Hans Ringström
Jonas Faleskog
Per Brunsell
Ola Eiken
Mattias Dahl
Srinivasan Anand
Ulrich Vogt
Svetlana Ratynskaia
Svein Kleiven
Ulrika Knagenhielm-Karlsson