Till innehåll på sidan

Christian Gasser

Professor i biomekanik

Om Christian Gassers forskningsområde

Foto: Jann Lipka

Inom biomekaniken studeras mekaniska problem i biologiska system. Christian Gassers forskning handlar i huvudsak om att förbättra mekaniska koncept och numeriska metoder så att realistiska biotekniska och kliniska problem kan undersökas. En viktig del i arbetet är att omvandla grundläggande vetenskaplig kunskap till metoder som får klinisk tillämpning.

Till exempel utvecklas nya analysverktyg som gör det möjligt att studera biomekaniska och kliniska konsekvenser av de största hjärt-kärlsjukdomarna. Detta är inte bara nyckeln till att kunna utforma riktade behandlingsstrategier för patienter, men också viktigt för att kunna undersöka orsaker bakom och följder av dessa sjukdomar. Hjärt-kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i många västerländska samhällen och utveckling av prisvärda behandlingsstrategier är en stor utmaning.

Forskningen bedrivs i samarbete med ledande tekniska och kliniska avdelningar runt om i världen. Diagnostisk programvara baserad på biomekanik integreras idag i det kliniska arbetet, vilket understryker relevansen av forskningen. Några av forskargruppens förslag på biologiska vävnadsmodeller har redan implementerats i viktiga kommersiella mjukvaruprogram, och används inom forskning och utveckling av olika bioteknikområden.

Kontakt

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-10-25
Anders Hultqvist
Annika Borgenstam
Anna Jensen
Anders Karlström
Björn Frostell
Dejan Kostic
Christian Gasser
Britt Östlund
Gunilla Efraimsson
Jakob Kuttenkeuler
Ines Lopez Arteaga
Hans Ringström
Jonas Faleskog
Per Brunsell
Ola Eiken
Mattias Dahl
Srinivasan Anand
Ulrich Vogt
Svetlana Ratynskaia
Svein Kleiven
Ulrika Knagenhielm-Karlsson