Till innehåll på sidan

Jonas Faleskog

Professor i hållfasthetslära

Om Jonas Faleskogs forskningsområde

Foto: Jann Lipka

Vi tar för givet att till exempel reaktorkärl i kärnkraftverk, flygplan och fordon av olika slag har en tillräckligt god hållfasthet. Men, en förutsättning för detta är att ingenjörerna i sitt arbete har tillgång till bra matematiska modeller som beskriver hur olika materialsystem deformeras till dess att så kallade brott inträffar. Brott är bristningar i materialet orsakade av spänningar som i sin tur uppstår till följd av pålagda krafter. De matematiska modellerna gör dessutom att nya och mer hållfasta material kan utnyttjas till sin fulla potential.

Utveckling av sådana hållfasthetstekniska modeller sker ofta i gränslandet mellan materialvetenskap, tillämpad mekanik och numeriska metoder. Genom utveckling av teori, experimentella och numeriska metoder tar Jonas Faleskog fram modeller för hur främst metalliska och polymera material deformeras, från obelastat läge till sprött eller segt brott. För närvarande pågår arbete med att utveckla modeller för deformation och brott i material på mikroskala. Faleskog och hans forskargrupps arbete involverar också internationella samarbetspartners.

Kontakt

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-10-25
Anders Hultqvist
Annika Borgenstam
Anna Jensen
Anders Karlström
Björn Frostell
Dejan Kostic
Christian Gasser
Britt Östlund
Gunilla Efraimsson
Jakob Kuttenkeuler
Ines Lopez Arteaga
Hans Ringström
Jonas Faleskog
Per Brunsell
Ola Eiken
Mattias Dahl
Srinivasan Anand
Ulrich Vogt
Svetlana Ratynskaia
Svein Kleiven
Ulrika Knagenhielm-Karlsson