Till innehåll på sidan

Ola Eiken

Professor i omgivningsfysiologi

Om Ola Eikens forskningsområde

Foto: Jann Lipka

Ämnet omgivningsfysiologi förknippas ofta med människans förmåga att verka i extrema miljöer. Några exempel är i samband med flygning, dykning eller expeditioner i arktiska, tropiska eller ökenklimat. De fysiologiska funktioner som sätts på prov i sådana miljöer är i regel av grundläggande betydelse även i mer triviala och vardagsliga sammanhang. Inom omgivningsfysiologisk forskning exponeras därför människor ofta för någon typ av fysisk belastning i syfte att få mekanismerna bakom normala fysiologiska funktioner att ge sig till känna. Exempel på forskningsredskap som används för att framkalla sådana belastningar är tryckkammare, klimatkammare och humancentrifuger.

Ola Eiken och hans forskargrupp undersöker framförallt basala fysiologiska svar på förhöjd och sänkt tyngdkraft, höga och låga omgivningstryck samt höga och låga omgivningstemperaturer. Forskningen baseras huvudsakligen på experimentella undersökningar som genomförs på friska människor. De funktioner som studeras rör cirkulation, andning, muskler, skelett, balanssinne och temperaturreglering. Gruppen bedriver även mer praktiskt inriktad forskning rörande utveckling av olika typer av motmedel och skyddsutrustningar som kan utnyttjas i extrema miljöer såsom G-dräkter och andningsapparater.

Kontakt

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-10-25
Anders Hultqvist
Annika Borgenstam
Anna Jensen
Anders Karlström
Björn Frostell
Dejan Kostic
Christian Gasser
Britt Östlund
Gunilla Efraimsson
Jakob Kuttenkeuler
Ines Lopez Arteaga
Hans Ringström
Jonas Faleskog
Per Brunsell
Ola Eiken
Mattias Dahl
Srinivasan Anand
Ulrich Vogt
Svetlana Ratynskaia
Svein Kleiven
Ulrika Knagenhielm-Karlsson