Till innehåll på sidan

Svetlana Ratynskaia

Professor i plasmafysik

Om Svetlana Ratynskaias forskningsområde:

Foto: Jann Lipka

Plasma är det fjärde och vanligaste tillståndet hos materia, och representerar mer än 99 procent av all vanlig materia i universum. Även om plasmer kan uppvisa egenskaper liknande dem i vätska eller gasformiga faser, är deras unika egenhet att de består av fria laddningsbärare vilket gör dem elektriskt ledande och således styrs av elektriska och magnetiska fält. Plasmaforskning ger inte bara en större förståelse av universum, den leder också till en mängd praktiska tillämpningar i allt från ny teknik till förutsättningar för fusionsenergi.

Den forskning som leds av Svetlana Ratynskaia tar upp många olika aspekter av dynamiken i fasta partiklar i olika plasmamiljöer, till exempel i rymden och i laboratorier. Fasta partiklar är allestädes närvarande i rymden och astrofysikaliska plasmer, samt bildas oundvikligen i laboratorieplasma. Dessa så kallade dammpartiklar kan bli en potentiell fara för industriella plasmer eller fusionsreaktorer och behöver av den anledningen kontrolleras. Å andra sidan kan fasta partiklar i laboratorieplasmer medvetet införas för att ordna sig själva i strukturer som härmar de i fasta ämnen och vätskor. Detta tillåter unika studier av de starkt ihopkopplade faserna av materia, tack vare möjligheten att visualisera sådana system på mikroskopisk nivå.

Kontakta Svetlana Ratynskaias

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-10-25
Anders Hultqvist
Annika Borgenstam
Anna Jensen
Anders Karlström
Björn Frostell
Dejan Kostic
Christian Gasser
Britt Östlund
Gunilla Efraimsson
Jakob Kuttenkeuler
Ines Lopez Arteaga
Hans Ringström
Jonas Faleskog
Per Brunsell
Ola Eiken
Mattias Dahl
Srinivasan Anand
Ulrich Vogt
Svetlana Ratynskaia
Svein Kleiven
Ulrika Knagenhielm-Karlsson