Till innehåll på sidan

KTH koordinerar storsatsning för bättre hälsa

Bildkollage bestående av människor, datorkod och sjukvårdspersonal.
Samarbete mellan aktörer i sjukvården ska leda till bättre användning av hälsodata. Bild: Prime

NYHET

Publicerad 2022-06-22

Nu har EU-kommissionen fattat sitt beslut: Health Data Sweden blir en av Europas digitala innovationshubbar, och Sveriges enda i sitt slag. Som koordinator för satsningen står KTH.

Health Data Sweden (HDS) är en nationell satsning bestående av 18 samarbetsparter som universitet, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut. Den digitala innovationshubbens styrka kommer ligger i spetsforskning inom området hälsodata, kombinerat med ett ekosystem bestående av parternas nätverk. Genom HDS ska kompetens och tjänsteutbud föra kunskap vidare till offentlig sektor, näringsliv och slutligen medborgarna.

porträttfoto Sebastian Meijer
Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik och ansvarig forskare på KTH.

– HDS förenar en Sverigebred konstellation av kompetens. Att kunna sprida kunskap och erfarenheter från de bästa initiativen är en grundförutsättning för att vi ska lyckas med att skapa något värdefullt från hälsodata. Då inte bara för forskningen utan också och kanske framför allt medborgarna, säger Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik och ansvarig forskare på KTH.

Ska lösa stora samhällsutmaningar

Han berättar att HDS finansieras via sex miljoner euro fördelat över tre år. Pengarna ska bland annat användas till att påskynda användandet av hälsodata för att bidra till en mer effektiv hälso och sjukvård. Ett sätt att göra det på är att tillgodose det stora behov av tjänster som i sin tur möjliggör för små- och medelstora företag att i samverkan med offentlig sektor utveckla nya digitala hälso- och välfärdstjänster. Förutom bättre hälsa för individen kan dessa tjänster bidra till att lösa stora demografiska samhällsutmaningar, exempelvis för att göra vården mer tillgänglig och jämlik.

– Hälsodata är all data som kan ge information relevant för människors hälsa. Det kan vara allt från klinisk data från sjukhus och läkare via gen- och proteindata till levnadsvanor. Vi kan exempelvis vara mer precisa med förebyggande hälsoinsatser genom att veta hur människors DNA ger dem riskfaktorer.

Användningen av hälsodata kan påskyndas

Sebastiaan Meijer har en tydlig bild av hur användningen av hälsodata kan påskyndas.

– Det allra största problemet är att datatillgänglighet och kunskapsläge är fragmentarisk. Små och stora företag behöver klara samma utmaningar. Där kan HDS hjälpa att sänka tröskeln väsentligt.

Sammantaget levererar HDSs parter idag tjänster som årligen når fler än 800 företag. Ambitionen är att den digital innovationshubben ska fördubbla denna kapacitet. Sverige ligger redan långt framme inom både hälsoinnovation och användning av hälsodata, men innovationsprocessen försvåras av ett fragmenterat ägande av data. Det tydliggör behovet av ett ekosystem som omfattar alla större intressenter och där spetskunskap, dataåtkomst, testbäddar och tidig finansiering blir tillgängliga som tjänster för både offentlig sektor och små och medelstora företag i Sverige och EU.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Sebastiaan Meijer på 08 - 790 80 71 eller smeijer@kth.se

Faktaruta

  • Det allra viktigaste samhällsbidraget HDS kommer att ge är en rad tjänster baserade på vad alla partner redan är bra på. Dessa tjänster kommer att hjälpa små och medelstora företag samt offentlig sektor med att utveckla innovativ användning av hälsodata. Vidare ska HDS tillgängliggöra utbildning, rådgivning, förnyelse av upphandling etcetera inom området hälsodata.