Till innehåll på sidan

KTH:s Årets alumn 2022 skapade snabba covidtester

Portrait Sophia Hober
– När pandemin bröt ut konstaterade jag och en kollega att ”Vi måste göra något!” och för att komma igång snabbt bestämde vi två saker: Dels att vi inte skulle skapa något helt nytt, utan vidareutveckla tidigare rön som vi kände till och behärskade. Och allt forskningsmaterial skulle kunna produceras lokalt, eftersom stora inköp inte var möjliga medan sjukdomen härjade som värst, berättar professor Sophia Hober.
Publicerad 2022-04-11

När pandemin var ett faktum agerade hennes forskargrupp snabbt – på bara ett par månader framställdes ett högkvalitativt snabbtest för mätning av antikroppar mot covid-19.
Nu tilldelas professor Sophia Hober utmärkelsen KTH:s Årets alumn 2022.

Sophia Hober s forskning handlar främst om studier av antikroppar och proteiner. På frågan om vad hon ser som ”nyckeln till framgång” svarar hon snabbt:
– Samarbete! En stark gemensam forskningskultur har blivit något av Sveriges signum. För min del behövs alltid samarbeten med forskare från andra lärosäten, eftersom jag kan tekniken medan andra har den medicinska kompetensen.

Sophia Hober by a staircase in Albanova

Snabbfotat samarbete mellan akademi, näringsliv, staden och regionen ställdes på sin spets i mars 2020.
– När pandemin bröt ut konstaterade jag och en kollega att ”Vi måste göra något!” och för att komma igång snabbt bestämde vi två saker: Dels att vi inte skulle skapa något helt nytt, utan vidareutveckla tidigare rön som vi kände till och behärskade. Och allt forskningsmaterial skulle kunna produceras lokalt, eftersom stora inköp inte var möjliga medan sjukdomen härjade som värst.

Sophia Hobers forskarteam på AlbaNova producerade virusdelar som sedan mättes och analyserades vidare av kollegor på SciLifeLab, med målet att framställa ett snabbt och säkert antikroppstest för covid-19.
– Den stora utmaningen var att snabbt få tillgång till kliniska prover från tre grupper: från friska, från lindrigt sjuka och från svårt sjuka patienter, berättar hon.

– Genom samarbete med Karolinska sjukhuset fick vi tillgång till prover från akutpatienter, och en felringning ledde till utökat samarbete med Danderyds sjukhus, som kunde bistå med prover från de svårast sjuka patienterna på intensivvårdsmottagningen.

Sophia Hober opens a glass cabinet in laboratory
Som en fortsättning på det lyckade pandemisamarbetet mellan KTH, Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset har det nya samarbetsprojektet Pandemic Prepareness Center inletts vid SciLifeLab, där Sophia Hobers forskargrupp tillsammans med kollegor bland annat ska undersöka de cykliska utbrotten av influensa- RS- och coronavirus.

Nästa steg blev att analysera prover från 25000 vårdanställda inom Region Stockholm.
– Det visade sig att medarbetare som jobbade med de svårast sjuka patienterna och hade skyddsutrustning klarade sig från smitta i större utsträckning än många andra. De som jobbade på akuten och skulle försöka skilja covidsjuka patienter från de som inte hade covid blev exempelvis smittade i högre grad.

Redan efter ett par månaders intensivt forskningsarbete visade mätningsresultaten tydligt att enbart 6-7 procent av befolkningen insjuknade i Covid-19 under våren 2020. I juni 2020 publicerades forskningsrönen i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

– Det var stort! säger Sophia Hober, som ser kommunikation som en viktig del av forskarrollen.
– Jag ville tidigt att vi skulle kommunicera våra forskningsresultat, men jag hade aldrig kunnat förutspå ett så stort medialt tryck som det blev, säger hon.

Personfakta Sophia Hober

Aktuell som: KTH:s Årets alumn 2022
Titel: Professor i molekylär bioteknik vid KTH
Bor: I Norra Djurgårdsstaden
Familj: Man, tre barn på 30, 28 respektive 23 år, och två Grand danois.

I gymnasieskolan var Sophia Hober en av sex tjejer, i fyra parallellklasser, som pluggade 4-årig teknisk linje.
– Det var en tuff stämning ibland, men jag höll ganska låg profil som tonåring. Jag har alltid gillat logiskt tänkande och att lösa problem. Jag kom till KTH från tekniskt gymnasium i Uppsala. Efter utbildningen i kemiteknik på KTH började jag som doktorand 1988, och har sedan 1996 haft en forskargrupp på KTH.

Vad gör du om fem år?
– Oj, det är svårt att se så långt framåt, mycket hinner hända. Jag har sex doktorander nu som tar mycket av min uppmärksamhet och nu jobbar vi med att skriva klart vetenskapliga artiklar som vi påbörjade före pandemin…

Vilka är dina bästa framgångstips till KTH-studenter?
– Se till att göra saker du verkligen tycker är kul, då blir det bäst. Arbete som är roligt blir välgjort. Och våga ändra på arbetsuppgifter och sammanhang som inte är bra.

Katarina Ahlfort
Foto: Fredrik Persson

Prismotivering KTH:s Årets alumn 2022

”Professor Sophia Hober tilldelas utmärkelsen för att hon tidigt under covid-19-pandemin visade handlingskraft och agerade snabbt på en samhällsutmaning.
Med sin erfarenhet inom analys av antikroppar och produktion av proteiner samlade hon forskarkollegor, finansiärer, myndigheter och andra aktörer och tog på kort tid fram ett högkvalitativt serologiskt test för att mäta antikroppar mot covid-19.
Sophia Hober var ansiktet utåt under projektet och bidrog till att sätta KTH:s forskning på kartan. Genom att synliggöra hur forskning kan ge direkt samhällsnytta är Sophia Hober en inspiration för andra och en god ambassadör för KTH.”
Utmärkelsen Årets alumn syftar till att uppmärksamma och hylla en framstående alumn som i sin yrkesroll eller som privatperson är en inspiration för andra.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-04-11