Till innehåll på sidan

Michael Liverts får stort anslag från Europeiska Forskningsrådet

Porträtt på Michael Liverts.
Michael Liverts, lektor vid Institutionen för Teknisk Mekanik på KTH.
Publicerad 2022-01-21

Hallå där, Michael Liverts, lektor vid Institutionen för Teknisk Mekanik på KTH, som får ett ERC Starting Grant från Europeiska Forskningsrådet (ERC) för projektet DYNPRESS (Towards materials at extremes: from intense dynamic compression to expansion). Vad är det du ska undersöka i det här projektet?

– Syftet med projektet DYNPRESS är att utveckla robusta, pålitliga och effektiva tekniker för både extrem kompression och töjning av vätskor. Normalt kräver sådana ultrahöga tryck, som är jämförbara med trycket i jordens kärna, unika anläggningar med mycket höga kostnader. Med projektet utmanar vi denna begränsning och gör det möjligt att generera dessa extrema tillstånd med hjälp av resurser som finns tillgängliga i den dagliga forskningsmiljön säger Michael Liverts .

Vad betyder denna ERC Starting Grant för dig?

– För det första är det ett erkännande av min forskning från de ledande experterna/recensenterna som är involverade i urvalsprocessen. ERC Starting Grants är ett av de mest prestigefyllda finansieringsprogrammen för tidiga karriärer inom akademin. Att få ett sådant ger mig verkligen ökad motivation, prestation och självförtroende.

– För det andra kommer naturligtvis det betydande ekonomiska stödet att göra det möjligt att föra mitt forskningsämne till en helt annan nivå, bygga teamet, uppgradera laboratoriet och ta itu med alla de fascinerande problem som tas upp i projektet.

När kom du till KTH och hur kommer det sig att du hamnade här?

– Jag kom till KTH som postdoktor i slutet av 2013 då jag gick med i en grupp under ledning av professor Nicholas Apazidis vid Institutionen för Mekanik (idag Institutionen för Teknisk Mekanik). Forskningsmålen för gruppen sträcker sig över ett brett spektrum från grundläggande till tillämpade problem inom stötvågsfysik, vilket har nära anknytning till min bakgrund.

Vad är nästa steg för dig?

– Närmast ska jag rekrytera två doktorander och en postdoktor som tillsammans med mig ska utgöra DYNPRESS-teamet. Mina planer på längre sikt är att etablera och leda ett världserkänt team vid KTH:s institution för teknisk mekanik som bedriver grundläggande forskning som ständigt förbättrar teamets och institutionens akademiska excellens. Detta ERC Starting Grant är definitivt ett stort uppsving för en sådan utveckling.

Håkan Soold

Fakta

Det ERC Starting Grant-anslag som Michael Liverts får för projektet DYNPRESS (Towards materials at extremes: from intense dynamic compression to expansion) är på 1,5 miljoner Euro under fem år. Det är Europeiska Forskningsrådet (ERC) som står bakom programmet ERC Starting Grant som går till excellenta forskare i början av sin karriär. Forskarna och deras projekt har genom peer review-granskning och i mycket hög konkurrens blivit högst rankade i Europa. 

Av de över 4000 europeiska forskarna som sökte ERC Starting Grant i 2021 års utlysning var det totalt 397 forskare som fick anslag. 14 av dem är verksamma vid svenska lärosäten. 

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-01-21