Till innehåll på sidan

Minskad konsumtion ger lägre fotavtryck på miljön

Porträttbild på Cecilia Katzeff med solglasögon.
Cecilia Katzeff, forskare inom strategiska hållbarhetsstudier på KTH, håller ett föredrag om hållbar konsumtion på ForskarFredag 30 september. Foto: Dennis Bederoff.
Publicerad 2022-09-28

Hallå där Cecilia Katzeff, forskare inom strategiska hållbarhetsstudier på KTH. På ForskarFredag håller du ett föredrag om hållbar konsumtion för niondeklassare och gymnasieelever. Kan du berätta lite om vad du kommer att prata om?

– Jag kommer att ta upp olika sätt på hur alla människor kan bidra till lägre fotavtryck på miljön genom minskad konsumtion. Bland annat kommer jag att berätta om några forskningsprojekt där jag och mina kollegor har studerat olika sätt att minska matsvinn och elkonsumtion och att arbeta med företag som kan stödja sina anställda i att förändra sina vanor till att bli mer hållbara. Jag kommer också att visa några exempel på hur digital teknik kan motivera människor till att bli mer medvetna om hur stort avtryck på miljön som deras konsumtion leder till.

Några exempel på hur minskad konsumtion kan leda till lägre fotavtryck på miljön?

– Alla val vi gör i vår vardag kan påverka miljön och därmed bidra till att fotavtrycket blir lägre. Val av transportmedel till jobb och privat är viktigt såväl som valet att dela saker med varandra och köpa begagnat i stället för att köpa nytt.

Finns det några områden där mindre konsumtion skulle göra störst effekt?

– Köttätande och flygresor.

ForskarFredag

ForskarFredag  är en årligen återkommande vetenskapsfestival med aktiviteter över hela Sverige. Utöver Cecilia Katzeff medverkar flera forskare, lärare och studenter från KTH vid ForskarFredag på Vetenskapens Hus  fredag 30 september

Du är ju docent i människa dator-interaktion och är också doktor i psykologi. Kan du berätta lite om vilka infallsvinklar det ger för området strategiska hållbarhetsstudier?

– Att förstå bakomliggande orsaker till att vi människor beter oss som vi gör är viktigt för att förstå många aspekter på hållbar utveckling, vår användning av teknik och samhället i stort.

Hur agerar du själv när det gäller att minska din egen konsumtion?

– Jag har helt slutat att äta kött, tar aldrig bil till jobbet och försöker dra ned på flygresor. Jag är också noga med att använda matrester i matlagningen för att motverka att ätbar mat går till spillo.

Föredraget streamas via Vetenskapens Hus webbplats.

Håkan Soold

Fakta om konsumtion av kött och flygresor

Köttkonsumtion:

• Djurproduktionen står för 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Utsläppen kommer från djurens fodersmältning, gödsel, transporter, men framför allt från den stora markanvändning som krävs för uppfödning av djur. Det är mer än dubbelt så mycket som alla bilar släpper ut. (FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skog och fiske).

• Köttkonsumtionen i Sverige var 66 procent högre år 2018 jämfört med 1960. Konsumtionen av nötkött har ökat med 40 procent sedan 1990. (Naturvårdsverket).

Flygresor:

• Den uppskattade totala klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor år 2017 var cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket). Det är lika mycket utsläpp som för hela personbilstrafiken i Sverige. 

Cecilia Katzeff

Yrke: Docent i människa dator-interaktion på KTH.
Utbildning: Doktor i psykologi.
Familj: Make och två vuxna barn
Bor: I Hägersten
Hur tar du dig till och från jobbet? Tunnelbana.
Gör på fritiden: Förutom att umgås med familj och vänner sjunger, badar, läser och promenerar jag.
Tips till ungdomar som skulle vilja bli forskare:

  • Börja med att ta reda på vad du är intresserad av och sikta in dig på en grundutbildning inom det ämnesområdet.
  • Om du är intresserad av ett visst ämne eller fråga kan du söka upp en forskare inom området och be om tips. Jag själv blir jätteglad för frågor som har med mitt ämnesområde att göra.
  • Allt går att undersöka och nyfikenheten är den bästa motorn
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-09-28