Till innehåll på sidan

Nytt anslag till Unite ökar samarbetet mellan europeiska universitet

EU flag
Satsningen Unite har som mål att skapa europeiska universitetsnätverk, med målsättningen att det 2024 ska bildas ett antal ”Europauniversitet”.
Publicerad 2022-09-29

Den europeiska universitetsalliansen Unite arbetar för att skapa framtidens Europauniversitet.
Nu får alliansen förlängd finansiering från EU-kommissionen på 14.4 miljoner Euro för ett fortsatt arbete i upp till sex år framåt.

Det europeiska universitets-samarbetet Unite  tog fart 2020. Hösten 2022 går projektets sju medlemsuniversitet vidare från pilotfas till generell implementering. Samtidigt ansluter två nya medlemmar till gruppen: TU Graz i Österrike och Wroclaw Tech i Polen, och Unite-gruppen består därmed av nio partneruniversitet.

Stefan Östlund ansiktsporträtt
Stefan Östlund. Foto: Marc Femenia

– Utvecklingen gynnar det europeiska samarbetet i Unite och är en styrka för KTH, säger Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer och ansvarig för KTH:s medverkan i Unite.
Till framtidsplanerna för Unite hör att studenter ska kunna toppa sin KTH-examen genom utvalda kurser från andra europeiska toppuniversitet, samt att forskare och lärare skall få ökat stöd att enkelt kunna samverka mellan länderna.

Okomplicerad samverkan

I pilotprojektet ingick online-kurser som de olika ländernas partneruniversitet har kunnat erbjuda varandras studenter. Studenterna har kunnat ta del av ett betydligt större kursutbud genom Unites nya växande virtuella campus utan att behöva resa eller flytta.
– Studenter härifrån har exempelvis kunnat gå en kurs inom energiteknik på ett universitet i ett annat land, och KTH har öppnat upp ett antal kurser online för andra universitets studenter, berättar Stefan Östlund vidare.

Till målsättningarna hör att partneruniversiteten i Unite enkelt och okomplicerat ska kunna samverka i olika forsknings- och utbildningssammanhang med företag, städer och regioner i de olika länderna.
I planerna ligger också att skapa doktorandskolor, med gemensamma utlysningar, kursprogram och handledning.
– Vi försöker hitta flexibla och obyråkratiska lösningar länderna emellan, berättar Stefan Östlund.

Vad ser du som det viktigaste Unite har åstadkommit hittills?
– Att vi genom pilotprojektet har lyckats skapa en europeisk organisation för gemensam utbildning som är ”hanterbar”, där genomförandet av olika implementeringar ibland sker digitalt och ibland fysiskt.

Vad ser du som de mest inspirerande målen med det fortsatta arbetet inom Unite?
– Att se hur olika pilotprojekt övergår till etablerade samarbeten, och att hitta processer för hur vi genom ökad samverkan kan dra nytta av gemensamma resurser.
 
Text: Katarina Ahlfort
Foto: Mostphotos

Fakta om Unite!

  • Unite! står för University Network for Innovation, Technology and Engineering.
  • Målet är att skapa en ny europeisk universitetsmodell genom gemensamma utbildningsprogram, virtuell och fysisk mobilitet, innovativa pedagogiska metoder och harmoniserade styrningsmodeller.
  • I EU-satsningen ingår 41 liknande universitetsnätverk i Europa.
  • Satsningen syftar till att skapa europeiska universitetsnätverk, med målsättningen att det 2024 ska bildas ett antal ”Europauniversitet”.
  • Europauniversitetet ska ge studenter möjlighet att ta examen genom att kombinera studier i flera EU-länder, och ge universiteten ökad konkurrenskraft internationellt.

Partneruniversiteten i Unite!

-Technische Universität Darmstadt (Tyskland)
-Aalto-universitetet (Finland)
-KTH (Sverige)
-Grenoble INP graduate school of engineering and management, University Grenoble Alpes (Frankrike)
-Politecnico di Torino (Italien)
-Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) (Spanien)
-Universidade de Lisboa (Portugal)
-TU Graz University of Technology (Österrike)
-Wroclaw University of Science and Technology (Polen)

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-09-29