Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Så ska sjukvården hantera AI

Grafisk bild med robotar och ett hjärta
Vilka utmaningar inom AI står den europeiska sjukvården inför? Det diskuteras på ett seminarium i Göteborg 4 maj. (Foto: Biancoblue/Mostphotos)
Publicerad 2023-04-28

Hallå där, Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik, som modererar konferensen ”Sustainable AI to drive Global Health” i Göteborg där KTH är medarrangör. AI ska bidra till att lösa hälsoproblem men vilka utmaningar står sjukvården inför?
– En stor fråga är i vilken utsträckning vi kan och vill lita på AI som rådgivare eller till och med beslutsfattare kring behandling, säger han.

Hur EU fortsatt kan vara konkurrenskraftigt inom biomedicinsk forskning och utveckling med stöd av data och AI, är temat för konferensen 4 maj.

– Det blir en intensiv diskussion kring hur AI kan stötta de globala hållbarhetsmålen med fokus på hälsa. Men också hur vi kan göra AI hållbart.

EU:s målsättning är att via ett ekosystem av data för alla aktörer bli ett nav för utveckling och användning av hållbar artificiell intelligens. Sebastiaan Meijer  framhåller att mycket handlar om förtroendet mellan patienter, myndigheter, vården och industrin.

Porträtt på forskare
Sebastiaan Meijer.

På plats i Göteborg finns företrädare från EU-kommissionen och EU–parlamentet, riksdagen, läkemedelsindustrin, patientorganisationer, och olika myndigheter. Ett stort deltagande väntas också online.

– Siktet är inställt på ett gemensamt ”white paper” som resultat av dagen. Vi vill skapa en större förståelse kring hur alla framtida initiativ behöver formas och hanteras för att uppnå samhällsnytta.

– Flera lagstiftningar, EU AI Act och nya EHDS (europeiska hälsodataområdet), är på gång. Medlemsländerna behöver hitta en gemensam väg och linje framåt i det internationella samarbetet med låginkomstländer.

Han noterar att KTH är en viktig aktör inom AI-teknik och hälsodata.

– Däremot är vi inte lika involverade i policyarbetet på området. Men den svenska EU-delegationen lyfter ofta vikten av att vi tillför vårt perspektiv och kompetens.

Vilka utmaningar står sjukvården inför med allt mer AI involverat?

– Många. Kan vi lita på AI som rådgivare eller till och med beslutsfattare kring behandling?

– Hur tillgängliggör vi data för att träna AI-modeller?

– Vad gör vi med data som inte generas inom själva sjukvården men av patienten i sin vardag?

– Hur förstår vi alla skillnader inom vården? Ett mätvärde inom vårdprocess X betyder inte samma i vårdprocess Y.

Text: Lars Öhman ( larsohm@kth.se )

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-04-28