Till innehåll på sidan

Satsning banar väg för omställning

En arbetare monterar en bil i fordonsfabrik.
Fordonsindustrin står inför en omställning som drivs av ökande digitalisering och stigande förväntningar på hållbara transporter. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT)
Publicerad 2021-09-29

Många företag kan få svårt att hänga med i tempot när fordonsbranschen ställer om för ett hållbart transportsystem. Nu erbjuder KTH Stockholmsregionens företag att bättra på sin kompetens inom elektrifiering och digitalisering.

Många jobb står på spel i fordonsindustrins allt snabbare omställning. Samtidigt som utvecklingsmöjligheter öppnas finns risk för en utslagning av underleverantörer, om de inte tar till sig framtidens teknologi för hållbara transporter.

Porträtt på Magnus Burman.
Magnus Burman.

– Vi har en jättestor omställning som ingen riktigt vet hur den kommer att se ut på längre sikt. Det finns många ingenjörer som inte är uppdaterade och med stort behov av att kompetensväxla, säger Magnus Burman , en av KTH:s två projektledare för satsningen och tillika vice plattformföreståndare för Industriell Transformation.

Omställningen omfattar såväl fordonsteknik som produktionssystem och infrastruktur. Det gäller alltifrån alltmer avancerade datorsystem i personbilar och transportfordon till uppkopplade fabriker och elektrifierade vägar. Därutöver växer förväntningarna på hållbara lösningar för en fossilfri framtid.

Behov inombatteriteknologi

Projektet, Fordonsdalen React, vänder sig till de nära 200 små och medelstora företag i Stockholmsregionen som levererar komponenter och system till i första hand svenska fordonstillverkare.

Tillsammans med ungefär tio av dessa företag kommer KTH inventera behov för att kunna anpassa kurserna till den specifika kompetensutveckling som efterfrågas.

– De övergripande och stora kompetensbehoven vi ser är inom batteriteknologi och inom digitalisering av både produkter och system. Samtidigt är många företag intresserade av att utveckla sitt hållbarhetsarbete och hur man kan redovisa och dra nytta av det i sin verksamhet, säger Mattias Wiggberg , den andre projektledaren från KTH.

Porträtt på Mattias Wiggberg.
Mattias Wiggberg.

Bland annat är frågan om materialåteranvändning från batterier högaktuell. Det gäller exempelvis hur man kan separera värdefulla metaller och skapa lönsamma affärsmodeller för cirkulära system.

Skapar jobbtillfällen

Kurserna utformas i samarbete mellan KTH:s lärare, professorer och industrins egna experter. Undervisningen sker digitalt utifrån en lärandeplattform, LXP (Learning experience platform), som tidigare utvecklats för projektet Software Development Academy (SDA) för att snabbutbilda utlandsfödda it-utvecklare för svensk arbetsmarknad.

– Vi behöver nya sätt för att föra ut kunskap där formen för det är viktig. I SDA-utbildningen lät vi deltagarnas behov av snabb kunskapsinhämtning styra hur utbildningen lades upp och vi kunde nå fantastiska resultat på kort tid, säger Mattias Wiggberg, som också projektleder SDA.

Den första pilotutbildningen beräknas vara klar för att ges nästa år, till våren eller hösten. Så småningom är förhoppningen att rekrytera kursdeltagare från hela landet.

I förlängningen hoppas projektledarna att utbildningssatsningen kan bidra till att skapa ett internationellt konkurrenskraftigt ”Auto-Tech kluster” i Stockholmsregionen. Fordonsindustrin är Sveriges största exportsektor och en grundstomme inom industrinäringen, påpekar Magnus Burman: 

– Det är inte alltid som det framkommer hur många jobbtillfällen som fordonsbranschen och annan tillverkningsindustri genererar, inte minst i Stockholm: underleverantörer, servicepersonal, restaurangjobb – bara för att nämna några.

Text: Christer Gummeson

 Projektet i korthet

  • Fordonsdalen React är ett samarbetsprojekt mellan Region Stockholm, KTH och Kista Science City och har fått EU-medel på drygt 11 miljoner. Totalt är finansieringen uppemot 16 miljoner för projektet som pågår till oktober 2023. 
  • Samverkansprojektet ska påskynda den gröna och digitala omställningen hos små och medelstora företag inom Stockholmregionens fordonsindustri och leda till ökad innovationskapacitet och stärkt konkurrenskraft.
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-09-29