Till innehåll på sidan

Student tar fram AI-lösning för stadsplanering

Student stående på en balkong i vintermiljö.
– Jag drevs av att hitta ny kunskap, säger Linn Nordlund, som i vinter tar examen från masterprogrammet i hållbar stadsplanering och design.
Publicerad 2023-12-17

Linn Nordlund har redan före sin examen rönt framgångar inom sin blivande bransch.
För en kommun utanför Stockholm har hon utvecklat ett AI-verktyg för att digitalisera stadsplanering och detaljplaner, vilket ska förenkla och effektivisera arbetet med hållbar utveckling.

Som anställd planeringsarkitekt på Värmdö kommun använder sig Linn Nordlund av de färdigheter hon utvecklat under sina studier på KTH: en kandidatexamen i arkitektur  och en masterexamen i hållbar samhällsplanering och stadsutformning .

Därutöver har hon en examen i miljö- och fastighetsrätt från Umeå universitet. Mot den bakgrunden kände hon sig redo att ta sig an utmaningen att uppdatera Värmdös 100 år gamla zonindelning och planeringsbestämmelser.

Utmaningen, säger hon, var att standardisera språk och terminologi så att de kunde digitaliseras och bli tillgängligare för byggherrar och fastighetsutvecklare.

En AI-lösning

– Jag insåg att det här var en tidskrävande uppgift som alla kommuner i Sverige ställs inför, säger Linn Nordlund.

Det var då hon fick idén till sitt examensarbete: att utveckla ett verktyg för artificiell intelligens (AI) som kan hantera tusentals ord av fritext i kommunallagen och slutligen leverera en online-databas med standardiserade, detaljerade och ”geokodade” föreskrifter som användarna enkelt och effektivt kan slå upp själva.

När gränssnittet är klart kommer det att kunna användas av alla typer av användare, från utvecklare av köpcentrum till vanliga husägare.

– Du kan gå in på kommunes webbplats, klicka på din fastighet och se i detalj vilka restriktioner du måste följa om du vill göra en tillbyggnad, säger Linn Nordlund.

Ansvariga tjänstemän på kommunen har också nytta av verktyget. Digitala planer gör det enklare för dem att hantera bygglov eller samla in information om markanvändning och infrastrukturdimensionering.

AI-verktyget är fortfarande i prototypstadiet. För närvarande undersöker hon hur det kan utökas för hela Stockholmsregionen så att alla kommuner kan tillhandahålla ett digitaliserat planeringsdokument till fastighetsutvecklare.

Utvidga gränserna

Hon har på egen hand studerat programmering och hur man använder AI, både via studier online och genom litteratur. Efter flera års utbildning vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, kände hon sig redo att ta nästa steg.

– Jag tror att den metod vi har för att arbeta med projekt och samarbeten mellan studenter har varit avgörande för att kunna utveckla färdigheter inom många områden, säger Linn Nordlund.

– Jag blev inspirerad att söka ny kunskap och insåg att det här AI-verktyget behövdes. Men jag var tvungen att programmera för att kunna gå i mål.

Tidigt i sin utbildning blev hon medveten om förhållandet mellan arkitektonisk design och stadsplanering, vilka regler och lagar som styr samspelet inom ett utvecklingsprojekt.

– Jag ville vara en del av planeringsprocessen och skapa bättre förutsättningar för den arkitektur som ska byggas, säger Linn Nordlund. Det finns inte så mycket kvar för en arkitekt att göra när utvecklingsplanen är fastställd.

Linn Nordlund lägger fram sitt examensarbete i januari och ser fram emot en karriär som hon tror kommer att vara inom den kommunala planeringsprocessen. Oavsett vilken riktning hon tar har utbildningen på KTH förberett henne väl, säger hon.

– Den har gett en bra grund och med möjlighet att ändra riktning, säger hon.

– Övergångarna från arkitektur till juridik och till planering har varit smidiga, liksom även de mer tekniska delarna inom planering. Jag är lyckligt lottad som har kunnat göra dessa övergångar utan att behöva börja om från början.

Text: David Callahan

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-12-17