Till innehåll på sidan

Studenter byggde en träbro på fem dagar

Albin Gordon Jonsson presenterar det vinnande broförslaget. På bilden syns även hans gruppmedlemmar
Albin Gordon Jonsson, fjärdeårsstudent på Arkitekturskolan, presenterar det vinnande förslaget. Foto: Viktor Gårdsäter.
Publicerad 2022-05-25

Under våren har fem grupper med arkitektur- och ingenjörsstudenter jobbat med förslag till en tio meter lång träbro för gång- och cykeltrafik. Måndag 16 maj började bygget av det vinnande förslaget i den 400 kvadratmeter stora Snickarhallen på KTH Campus och fem dagar senare var bron klar.

Benjamin Tengzelius, student på Arkitekturskolan på KTH, sätter en av brons detaljer på plats.
Benjamin Tengzelius, student på Arkitekturskolan på KTH, sätter en av brons detaljer på plats. Foto: Viktor Gårdsäter.

– Samarbetet mellan studenterna har fungerat över mina förväntningar. Och även om juryn till slut tvingades välja ett vinnande förslag så var alla på mycket hög nivå, i det närmaste likvärdiga, säger Roberto Crocetti , adjungerad professor vid avdelningen för byggnadsmaterial på KTH.

Tillsammans med professor Magnus Wålinder  ansvarar han för masterkursen Design av träbaserade hybridkonstruktioner på Byggvetenskap på KTH. Han har tidigare samarbetat med Arkitekturskolan kring byggnad av träbroar. Det hade arkitekturlärarna Tobias Nissen och Mats Fahlander hört talas om och de frågade om han skulle vara intresserad av ett samarbete mellan studenterna från den kursen och arkitektstudenterna i deras studio, Studio for Applied Architecture på Arkitekturskolan.

– De frågade mig om vi kunde göra någonting praktiskt med lite ingenjörskaraktär i deras studio. Jag tyckte det lät kul och tackade ja. Och då föreslog vi att vi skulle jobba med en bro, säger Roberto Crocetti.

Samarbete med Arkitekturskolan på Saarlands universitet

Lidia Proykina sitter på en arbetsbänk med en modell av det vinnande broförslaget bredvid sig.
Lidia Proykina, student på Arkitekturskolan på KTH, tyckte hon lärde sig mycket av att samarbeta med ingenjörsstudenterna. Foto: Viktor Gårdsäter.

Han passade på att fråga professor Göran Pohl Arkitekturskolan på Saarlands universitet i Tyskland, som han diskuterat samarbeten med tidigare, om han och några av hans studenter var intresserade av att vara med.

Så totalt 30 studenter, varav 9 från Saarlands

universitet, har ingått i de fem grupper som samarbetat i projektet. En av dem är Albin Gordon Jonsson, fjärdeårsstudent på Arkitekturskolan och projektledare för gruppen som kom med det vinnande förslaget. Han tycker att det här har varit det mest lärorika projekt som han har varit med om under sina studier på KTH.

– Det är stor skillnad på att rita ett förslag och att faktiskt bygga det. Man måste tänka steget längre. Lista ut exakt vilka steg som krävs för att nå det slutgiltiga målet, säger han.

Albin Gordon Jonsson och två av medlemmarna i hans grupp visar upp en modell av det vinnande broförs
Albin Gordon Jonsson, fjärdeårsstudent på Arkitekturskolan, och två av medlemmarna i hans grupp visar upp en del av en modell av det vinnande broförslaget. Foto: Viktor Gårdsäter.

Designade så personer med liten snickererfarenhet skulle kunna bygga

Att komma fram med ett gemensamt förslag trodde han skulle vara svårt med tanke på att alla hade olika utgångspunkter. Gruppen bestämde sig för att skissa var och en på egen hand för att sedan diskutera förslagen och gå vidare med den skiss som gruppen föredrog. Denna process återupprepades ett antal gånger tills de började bli säkra på hur de ville att bron skulle se ut.

– Vi hade från dag ett fått veta att det vinnande förslaget skulle byggas på en vecka av cirka 25 studenter. Med detta som utgångspunkt bestämde vi oss för att rita en bro som skulle vara möjlig att bygga för personer med näst intill noll erfarenhet av snickeri, säger Albin Gordon Jonsson.

Lidia Proykina, som läser första året på masterprogrammet i arkitektur på KTH, ingick i en av de andra grupperna. Även hennes grupps designprocess hade till början en mängd olika förslag på brolösningar. Men en dag på tunnelbanan såg hon ett korsat diagonalt träbalkmönster som fungerade som inspiration för gruppens förslag. Ett förslag inspirerat av 1800-talets engelska trädgårdar som tillförde en poetisk och romantisk känsla till gruppens broförslag.

En modell av det vinnande broförslaget.
En modell av det vinnande broförslaget. Foto: Viktor Gårdsäter.

Bra samarbete mellan ingenjörs- och arkitekturstudenter

– Genom att samarbeta med ingenjörsstudenterna i det här projektet lärde vi oss mycket teori om statiska krafter och hur de fungerar, hur man sammanfogar delar och vilka vinklar som skulle fungera för vår design, samt var vi skulle fästa delarna med varandra, säger Lidia Proykina.

Ingenjörsstudenterna har gjort beräkningar på brons bärförmåga och dimensionering av förband, konstaterar Magnus Wålinder.

Att det var just trä som skulle vara materialet för bron beror på att det är det mest realistiska förnybara materialet om man ska bygga hållbart, säger han

– Visst finns det andra förnybara byggmaterial, som naturfibrer och biokompositer. Men trä finns i väldigt stora kvantiteter och kan konkurrera med stål och betong, säger Magnus Wålinder.

Från början var tanken att bron skulle ersätta den rötskadade bron över Igelbäcken på Järvafältet i Stockholm. Men i slutändan beslutades att bron ska skänkas till en av projektets sponsorer och fraktas till Norrland. Hur den kommer användas är än så länge oklart – men användas kommer den.

Håkan Soold

Fakta

De fem grupperna bakom broförslagen

Grupp 1: René D’amour Hitimana, Torulf Jörnholm och Lidia Prykina, som läser på Arkitekturskolan på KTH, Muze Lu och Fanglai Jia (Frank), som läser masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik på KTH, samt Niclas Hertel och Christian Begon, som läser arkitektur på Saarlands universitet i Tyskland.

Grupp 2: Albin Gordon Jonsson, Sarah Coltier och Dani Georgos, som läser på Arkitekturskolan på KTH, Yasir Zahid, Clémence Baud och Charlotte Jaeger, som läser masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik på KTH, samt Silke Martin och Corinna Heller, som läser arkitektur på Saarlands universitet i Tyskland.

Grupp 3: Janis Timo Stainhauser, Christopher Johansson Baudou och Frank Vahstal, som läser på Arkitekturskolan på KTH, Bojan Covic och Jahuls Wright, som läser masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik på KTH, samt Anna-Katharina Mathieu och Jakob Dörr, som läser arkitektur på Saarlands universitet i Tyskland.

Grupp 4: Benjamin Tengzelius och Yingnan Chen, som läser på Arkitekturskolan på KTH, Peter Allgårdh och Tomas Hermsen, som läser masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik på KTH, samt Florian Schamper Marc Lütticken och Niklas Wulff, som läser arkitektur på Saarlands universitet i Tyskland.

Grupp 5: Philip, Zoe och Andreas, som läser på Arkitekturskolan på KTH, Niklas Åström, Sandra Suursööt och Corentin Le Gall, som läser masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik på KTH, samt Veronika Zeyer och Klara Paulitsch, som läser arkitektur på Saarlands universitet i Tyskland.

Sponsorerna bakom projektet

Enligt Magnus Wålinder och Roberto Crocetti skulle den här bron inte varit möjlig att bygga utan projektets sponsorer: Träskyddsföreningen, Luna (ett verktygsföretag), Veidekke, ett Rothoblaas (som gör infästningar), Trä och Möbelförbundet, samt Svenskt Trä.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-05-25