Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lars Wingård

Profilbild av Lars Wingård

Universitetslektor

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 68
E-post
Rum

Forskare

Forskar-ID

Kurser

Avancerad CAD (MG2122), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Datorstödd tillverkning - CAM (MG2036), examinator | Kurswebb

Design och produktframtagning (MF1062), lärare | Kurswebb

Digitala fabriker (MG2038), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå (MG212X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå (MG213X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom produktframtagning och industriell ekonomi, grundnivå (MG115X), lärare | Kurswebb

Grundläggande 3D-CAD (MG1028), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Industriell produktion, projektkurs (MG2127), examinator, lärare | Kurswebb

Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning (MG2028), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, större kurs (MG2128), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Introduktion till design och produktframtagning (MF1061), lärare | Kurswebb

Maskinteknik, introduktionskurs (MF1001), lärare | Kurswebb

PLM, Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning (MG2135), examinator | Kurswebb

Produktion, ekonomi och ledarskap (MG2117), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Tillämpad industriell produktion (MG1400), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Tillämpad industriell produktion (MG141U), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Profilbild av Lars Wingård